Vše začalo v roce 1995, kdy historicky první a stále jediný majitel Lersenu pan Vladimír Malena, začal ve svých 25 letech podnikat jako fyzická osoba. Firma se z počátku zabývala dovozem plynových nástěnných kotlů ze zahraničí, ale již po roce fungování získala první zakázky na vytápění průmyslových hal. 
 
Na začátku nového tisíciletí stála firma před rozhodnutím zda ustrnout na jednom místě a dále se zabývat pouze obchodem a nebo přijmout výzvu a podílet se svými nápady a pílí na rozvoji celého oboru. Bylo rozhodnuto jít dál a v roce 2004 došlo k závěrečné transformaci na výrobní společnost s vlastním vývojem a vlastními produkty.

SOUČASNOST

Nyní je Lersen jednou z předních inovativních firem v oboru vytápění průmyslových hal s vlastním vývojem, několika patenty a mnoha průmyslovými vzory. Přibližně 95% obratu tvoří vlastní výrobky, které jsou vyráběny v továrně v Chotyni u Liberce na nejmodernějších CNC strojích a při dodržování řízení kvality podle ISO 9001.
 
Lersen také disponuje velmi kvalitní a akce schopnou sítí servisních techniků jak v Čechách, tak i na Slovensku a i díky ní se poruchovost zařízení Lersen dlouhodobě pohybuje pod 1%. V neposlední řadě je třeba zmínit i dobrou práci všech regionálních obchodních zástupců, kteří denně v terénu řeší potřeby a problémy zákazníků. 

TOP VÝROBKY

Dnes se můžeme pochlubit výrobky, které díky své kvali- tě, technologické a inovativní vyspělosti či výjimečnosti nemají v Evropě a v určitých případech ani na světě obdoby. Lersen chtěl již od začátku své existence vždy přinášet kvalitní, jednoduchá a uživatelsky příjemná řešení.
 
COMPACT tmavý plynový infrazářič má v současnosti naprosto nedostižnou účinnost sálání 80,7% ověřenou zkušebnou v německém Karlsruhe. Je velmi snadný na montáž i přepravu a skvěle funguje.
SIGMA kondenzační plynový ohřívač vzduchu nejenže dobře topí díky vysoké dT, ale k tomu i nepřetržitě kondenzuje, což jí umožňuje dosáhnout po celou dobu provozu na výjimečnou a ověřenou účinnost 109,8%.

BUDOUCNOST

Společnost Lersen ani po těchto mnohých úspěších neusíná na vavřínech, ale denně neúnavně pracuje jak na vývoji nových výrobků, tak i na drobných zlepšeních výrobků stávajících. Zajímá se o zlepšování pracovních podmínek a pracovních dovedností svých zaměstnanců, aby si i v budoucnu zasloužila, díky kvalitě své práce, přízeň a spokojenost jak svých zákazníků, projektantů a montážních rem, tak i konečných uživatelů.
I do budoucna se chceme stále zlepšovat, měla by nám v tom pomoci výstavba nové a moderní výrobní haly, kterou pro nejbližší období plánujeme. Dále pracujeme na implementaci nových technologií přímo do jednotli- vých agregátů a v neposlední řadě chceme rozvíjet i on-line služby na internetu. 

HISTORIE

NOVÁ VÝROBNÍ HALA

Po mnoha letech snění jsme se konečně dočkali. V letošním roce zahájíme výstavbu nové výrobní haly. Oproti současné bude 2x větší a zcela moderní. Zlepší se nejen pracovní prostředí pro kolegy z kanceláří a z výroby, ale zejména se zvětší plocha pro výrobu a skladování, která nám v současnosti velmi chybí s ohledem na neustále rostoucí poptávku po našich výrobcích.

• plocha haly 2.500 m2, výška 8 m

• železobetonový skelet, opláštění PUR panel

• zahájení stavby podzim 2017, dokončení léto 2018

• umístění průmyslová zóna Oldřichovská ul. Hrádek nad Nisou