PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU

EKODESIGN

READY

  • TEPELNÁ ÚČINNOST 109,8%
     
  • NEPŘETRŽITÁ KONDENZACE
     
  • REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU

• Sezonní energetická účinnost vytápění 91%

• Plynulá modulace výkonu FLEXIDRIVE

• Ekologický premixový hořák technologie Honeywell

• Nerezová spalovací komora a výměnk, nerezová žaluzie

• Vysoká dT i průtoky a dosahy proudu vzduchu

• Zaručená kondenzace po celý čas provozu

• V ceně dálkové ovládání s regulací otáček axiálního ventilátoru

• Konektor pro lokální nebo centrální regulaci

• Konektor pro smímání stavu zařízení

• Zvýšení krytí na IP 44 na objednávku

• Široký sortiment příslušenství

• Uvedení do provozu zdarma

• Záruka až 7 let při dodržení VOSP

POPIS PRODUKTU

 

FLEXIDRIVE

 

Systém plynulé modulace FLEXIDRIVE pracuje tak, že udržuje teplotu spalin na nastavené hodnotě. Elektronické zařízení každou jednu minutu kontroluje aktuální teplotu spalin a zvyšuje či snižuje výkon hořáku podle toho, zda naměřená teplota spalin je nad nebo pod nastavenou hodnotou. Výkon je snížen či zvýšen vždy o 5% z aktuální hodnoty výkonu. 

NOVÝ VÝMĚNÍK

 

Abychom odstranili negativní projev kondenzačních jednotek, tedy nízkou dT, museli jsme při vývoji navrhnout úplně nový výměník spaliny/vzduch. 

Výměník je oproti klasickému ohřívači vzduchu otočený a položený. Tím jsme dosáhli, že výměník, ve kterém dochází ke kondenzaci, je v těsné blízkosti axiálního ventilátoru. Proud vzduchu dále prochází až ke spalovací komoře, kde vzduch získá další energii a je ohřátý na ideální teplotu. Kondenzační ohřívač SIGMA díky tomu vždy skvěle topí.

Díky systému FLEXIDRIVE je zajištěno, že teplota spalin nikdy nepřesáhne 50°C a tím je dosaženo, že zařízení po celou dobu svého provozu kondenzuje a také po celou dobu dosahuje účinnosti 110%. 

Tento fakt má velmi pozitivní přínos zejména pro úsporu provozních nákladů. 

ÚČINNOST 110%

Takto vysoká účinnost je dosahována díky získávání dodatečné energie, která vzniká změnou skupenství
při kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách na vodu. Tato dodatečná energie činí cca 11% při účinnosti spalování 98,7%

FOTO GALERIE

 

TECHNICKÁ TABULKA

 

KE STAŽENÍ

 
Ikona regulace W.png

CENTRÁLNÍ

REGULACE