Plynový kondenzační ohřívač vzduchu

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU

EKODESIGN

READY

TEPELNÁ ÚČINNOST 109,8%
 
NEPŘETRŽITÁ KONDENZACE
 
REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU
Plynový kondenzační ohřívač vzduchu

• Sezonní energetická účinnost vytápění 91%

• Plynulá modulace výkonu FLEXIDRIVE

• Ekologický premixový hořák technologie Honeywell

• Nerezová spalovací komora a výměnk, nerezová žaluzie

• Vysoká dT i průtoky a dosahy proudu vzduchu

• Zaručená kondenzace po celý čas provozu

• V ceně dálkové ovládání s regulací otáček axiálního ventilátoru

• Konektor pro lokální nebo centrální regulaci

• Konektor pro smímání stavu zařízení

• Zvýšení krytí na IP 44 na objednávku

• Široký sortiment příslušenství

• Uvedení do provozu zdarma

• Záruka až 7 let při dodržení VOSP

POPIS PRODUKTU

 

FLEXIDRIVE

 

Systém plynulé modulace FLEXIDRIVE pracuje tak, že udržuje teplotu spalin na nastavené hodnotě. Elektronické zařízení každou jednu minutu kontroluje aktuální teplotu spalin a zvyšuje či snižuje výkon hořáku podle toho, zda naměřená teplota spalin je nad nebo pod nastavenou hodnotou. Výkon je snížen či zvýšen vždy o 5% z aktuální hodnoty výkonu. 

NOVÝ VÝMĚNÍK

 

Abychom odstranili negativní projev kondenzačních jednotek, tedy nízkou dT, museli jsme při vývoji navrhnout úplně nový výměník spaliny/vzduch. 

Výměník je oproti klasickému ohřívači vzduchu otočený a položený. Tím jsme dosáhli, že výměník, ve kterém dochází ke kondenzaci, je v těsné blízkosti axiálního ventilátoru. Proud vzduchu dále prochází až ke spalovací komoře, kde vzduch získá další energii a je ohřátý na ideální teplotu. Kondenzační ohřívač SIGMA díky tomu vždy skvěle topí.

Díky systému FLEXIDRIVE je zajištěno, že teplota spalin nikdy nepřesáhne 50°C a tím je dosaženo, že zařízení po celou dobu svého provozu kondenzuje a také po celou dobu dosahuje účinnosti 110%. 

Tento fakt má velmi pozitivní přínos zejména pro úsporu provozních nákladů. 

ÚČINNOST 110%

Takto vysoká účinnost je dosahována díky získávání dodatečné energie, která vzniká změnou skupenství
při kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách na vodu. Tato dodatečná energie činí cca 11% při účinnosti spalování 98,7%

FOTO GALERIE

 
LERSEN SIGMA

LERSEN SIGMA

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu

LERSEN SIGMA

LERSEN SIGMA

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu

LERSEN SIGMA

LERSEN SIGMA

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu

LERSEN SIGMA

LERSEN SIGMA

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu

LERSEN SIGMA výměník

LERSEN SIGMA výměník

Kondenzační plynový ohřívač vzduchu

TECHNICKÁ TABULKA

 

Více informací naleznete v Návodu k použití: KE STAŽENÍ > DOKUMENTY > *MANUAL*

KE STAŽENÍ