Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Za podpory Technologické agentury ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

V období 01/2018 – 12/2020


Cílem projektu je návrh konstrukce plynového hořáku, který bude založený na pricipu kinetického spalování, a jeho využití pro plynový infrazářič. Záměrem je rozšířit nabízený sortiment firmy Lersen o infrazářiče s možností plynulé regulace výkonu. V rámci projektu by mělo vzniknout několik funkčních vzorků hořáků, jejichž konstrukce bude podpořená pomocí moderních metod modelování fyzikálních procesů. Na základě výsledků získaných měřením a experimenty pak bude vytvořen a testován prototyp plynového infrazářiče, který bude možné zařadit do sériové výroby.

První funkční vzorky lze očekávat během druhého roku řešení, finální prototyp pak do konce roku 2020.
Ikona regulace W.png

CENTRÁLNÍ

REGULACE