Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ s.r.o.


Lersen CZ s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinul výměník pro plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA II, který zavede do sériové výroby v roce 2020. Zásadní inovací v tomto produktu je nový výměník spaliny/vzduch, který je oproti stávajícímu menší, lehčí, výrobně a energeticky méně náročný a využívající novou elektroniku, která nahrazuje analogová čidla za digitální a umožňuje nastavení přes mobilní aplikaci.

Pro jeho sériovou výrobu vybaví Lersen CZ s.r.o. nový výrobní závod těmito novými stroji:

1) CNC fiber Laser

2) Kompresor pro řezání laserem

3) Driver Box, úložiště plechů

4) Ohraňovací lis

5) Svářecí robotické pracoviště

Dále bude v rámci projektu pořízena Lisovací forma pro tváření lamel výměníku a realizována certifikace jejíž výsledkem bude Certifikát typu a Prohlášení o shodě.

Tento projekt je spolufinancován za podpory:

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020


Ikona regulace W.png

CENTRÁLNÍ

REGULACE