Další spolupráce s TUL


I v tomto roce Lersen navazuje velmi dobrou spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR realizuje projekt:


Ikona regulace W.png

CENTRÁLNÍ

REGULACE