iLersen.NET

Ikona_ilersen.png

iLERSEN

Ikona_HW.png

HARDWARE

Ikona_SW.png

SOFTWARE

Ikona_money.png

NÁKLADY

SOFTWARE

MENU

ilersen W MENU.png

Domů

úvodní krátké informace o zónách, teplotách a novinkách LERSEN

 

Zóny

tvorba, editace a odstraňování zón, ovládání zón i jednotlivých topidel

Programy

tvorba, editace a odstraňování vytápěcích programů a teplot

 

Haly

seznam a správa jednotlivých hal a gateway. V režimu ECO, iLersen umožňuje shromáždit pod jeden profil několik hal a pod jednu halu několik Gateway

Statistika

zobrazuje v přehledném grafu čas topení a průběh tří teplot:

• cílová teplota, dle programu

• interiérová teplota, podle teplotního čidla

• exteriérová teplota, podle meteo serveru

Uživatelský Profil

zobrazuje a edituje záznamy o uživateli a zvolené službě

DOMŮ

Stránka zobrazuje rychlý přehled o zónách a

informuje o novinkách.

ZÓNY

Stránka umožňuje vytvářet, editovat,  odstraňovat a sledovat stav zóny.

K Zóně lze přiřadit:

• vytápěcí Program

• teplotní čidlo, vždy jedno čidlo pro zónu

• TZB ovladač, libovolný počet

Zónu lze ovládat jako celek:

• zapnout, na omezený čas

• vypnout, trvale bez ohledu na Program

• přepnout do automatického režimu, pracuje podle Programu

• Boost, na omezený čas zvolit prioritu jiné teploty (v režimu ECO)

• zapnout ventilaci, platí pro ALFA a SIGMA

• měnit nastavení: Hystereze, Zpožděný start, Anti-kondenzace (v režimu ECO)

• změnit hysterezi, postupný start a minimální délku topení (v režimu ECO)

Topidla lze ovládat jednotlivě:

• zapnout na omezený čas

• vypnout trvale

• restartovat

•  ventilovat (ALFA a SIGMA)

PROGRAMY

Stránka umožňuje neomezeně vytvářet, editovat a odstraňovat vytápěcí Programy a Teploty

• vytápěcí Program je týdenní

• jednotlivé řádky Programu určují čas změny

• při editaci Teploty se automaticky změní všechny zápisy v Programu

HALY

Stránka zobrazuje jednotlivé haly a gateway přiřazené k uživatelskému profilu.

• v režimu FREE lze k profilu přiřadit pouze jednu GATEWAY (jednu halu).

• v režimu ECO není počet hal / gateway omezen

• uživatel zvolí libovolný email, na který budou zasílány alert informace o nestandardním chování zařízení

• v případě více hal lze zvolit různé umístění a různé emaily

• uživatel určí umístění haly, nutné pro správné zobrazování teploty v exteriéru

STATISTIKA

Stránka zobrazuje přehledné grafy informující uživatele o průběhu vytápění u konkrétní zóny (pouze v režimu ECO)

Lze vybrat libovolnou zónu a libovolný den i zpětně.

Graf Teploty

červená - teplota naměřená v zóně
modrá - teplota v exteriéru z meteo serveru
zelená - teplota požadovaná podle programu

Graf Čas topení

zobrazuje čas a délku topení

Tlačítko Export

Systém umožňuje export dat ve formátu CVS, který lze otevřít v libovolném tabulkovém procesoru.

Pro export lze zvolit aktuálně zobrazený den a nebo měsíc. 

PROFIL

Stránka zobrazuje a umožňuje editaci základních identifikačních údajů o uživateli.

Umožňuje změnu:

• základních údajů

• hesla

• jazyku, čeština / angličtina

Dále lze přidat další uživatele, kteří mají přístup do systému.

ALERT EMAILY

V případě nestandardní situace, systém iLersen zašle na “e-mail pro reporty” následující sdělení: 

• Předmět: iLersen.net - zařízení nefunguje podle očekávání
Program vydal pokyn k topení a topidlo netopí.

 


• Předmět: iLersen.net - zařízení je v poruše
Na zařízení svítí červená kontrolka PORUCHA.

 


• Předmět: iLersen.net - zařízení je v havárii
Na zařízení trvale svítí modrá kontrolka HAVÁRIE.

 


• Předmět: iLersen.net - zařízení nekomunikuje
GATEWAY nemá spojení s TZB ovladačem nebo s teplotním čidlem.

 


• Předmět: iLersen.net - GATEWAY nekomunikuje se severem iLersen.net 
Došlo ke ztrátě internetového spojení mezi GATEWAY a webovým serverem.