Stránka se nahrává...

Aktuality

KATALOG 2014
nový katalog výrobků 2014
KATALOG 2014
PREHLED 2014
přehled výrobků 2014
PREHLED 2014
IOTA GAS
plynová vratová clona
IOTA GAS
ALFA TOP
plynový ohřívač vzduchu
ALFA TOP
DC ECO/DC
světlé infrazářiče
DC ECO/DC
ZETA
teplovodní ohřívač vzduchu
ZETA
Přepínač ventilátoru
hvězda/trojúhelnik
Přepínač ventilátoru
Průmyslový termostat
krytí IP54
Průmyslový termostat

Připravili jsme pro Vás nový katalog výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2014  ...

ukazka katalog dvoustrana

lersen_katalog2014
lersen_katalog2014.pdf (7,79 MB)

Připravili jsme pro Vás přehled výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2014  ...

prehled 2014 - novinka

IOTA GAS - Plynová vratová clona

iota_gas 

 iota gas sterbina

 

Vratová clona IOTA GAS je vhodná především pro objekty, kde jsou dlouhodobě a intenzivně otevíraná vrata, popřípadě je zde kladen vysoký nárok na tepelný komfort. Clony IOTA GAS zajistí před otvorem rovnoměrnou tlakovou bariéru ohřátého vzduchu a zamezí tím zvýšení tepelné ztráty a průniku studeného vzduchu do prostoru haly. Clony jsou konstruovány tak, že je zde možné zvolit režim Komfort, který zajišťuje průběžný ohřev výměníku a tím i okamžitý náběh ohřátého vzduchu do prostoru před vraty.

iota gas stand-by

 • Energeticky nejúspornější druh clony s plynovým ohřevem na trhu
 • Úsporný a ekologický přetlakový hořák
 • Automatický provoz
 • K dispozici ihned ohřátý vzduch 
 • Vhodné pro dlouhodobý provoz
 • Instalace jak vertikální - podél vrat i horizontální nad vraty
TYP/KÓD IOTA G03  IOTA G04 IOTA G05
Jmenovitý příkon max. kW 33 42 59
Jmenovitý výkon max. kW 29,7 37,8 53,8
Účinnost (max. příkon) % 90 91,2
Delta t (průměrná na výstupu při běžícím hořáku) °C 19 17
Tlak na trysce/ Průměr trysky mbar/mm 110/5 100/6 100/7
Výstupní tlak spalin Pa 28 26 26
Užitečný dosah proudu vzduchu m 4
Průtok vzduchu m3 / h 5600 7500 9300
Průměr/počet ventilátoru mm/ks 450/3 450/4 450/5
Šířka výstupní štěrbiny (stavitelná lamela) mm 70
Tryska - výfuk vzduchu (výška clony) mm 3000 4000 5000
Průměr sání/odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu/připojovací tlak plynu inch/ kPa 3 / 4“ / 2,0 - 3,0 (+/- 5%)
Elektrický příkon/napětí/proud W/V-Hz/A 820/230-50/3,5 1060/230-50/4,7 1325/230-50/6,0
Spotřeba plynu (max. přík.) m3 / h 3,4 4,7 6,1
Váha kg 235 303 400
 
 
 
 
 
Čidlo provozu STAND-BY  >>
 
tato funkce zajišťuje při max. úspoře plynu udržovat clonu
předehřátou tak 
aby po zvednutí vrat byl k dispozici ihned ohřátý vzduch
a zamezilo se úniku tepla z vytopeného prostoru haly.
 
IOTA GAS funkce STAND-BY 
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn.pdf (95,11 KB)
manual_iotagas_30-15-09-2014
manual_iotagas_30-15-09-2014.pdf (881,46 KB)
vykresova-dokumentace_iota-gas
vykresova-dokumentace_iota-gas.dwg (856,3099999999999 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m.dwg (391,44 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m.dwg (856,3099999999999 KB)
38_katalog-list_iotagas-2014
38_katalog-list_iotagas-2014.pdf (6,05 MB)

ALFA TOP - Plynový ohřívač vzduchu 

ALFA TOP
 
 
Prémiová řada ALFA TOP používá plynule modulovaný výkon hořáku řízený na základě měřené účinnosti tepelné výměny. Plynulým řízením výkonu hořáku se zajišťuje výrazně snížená spotřeba plynu. Výhodou řady ALFA TOP je optimální výstupní teplota vzduchu z jednotky. Řízení výkonu Lersen Flexi Drive zajišťuje optimální teplotní spád se stálou komfortní teplotou na výstupu z jednotky bez přehřátého proudu vzduchu. Jednotky ALFA TOP tak podstatně zamezují stratifikaci horkého vzduchu v průřezu haly a zvyšují ekonomickou výhodnost oproti standardním zavedeným systémům. Samozřejmostí prémiové značky TOP je použití nejlepší materiálové řady. Součástí jednotek je komfortní dálkové ovládání, které zajišťuje potřebné ovládací funkce z obslužné výšky.
alfa top
 
 • Inteligentní modulace výkonu hořáku podle teploty spalin
 • Ekologický premixový hořák technologie Honeywell
 • Nerezová spalovací komora, nerezové žaluzie
 • Možnost vertikální a horizontální instalace
 • Použití směšovacích komor pro větrání
 • Speciální sekundární žaluzie windmax
 • Vysoké průtoky a dosahy proudu vzduchu
 • Konektor centrální regulace
 • Zvýšení krytí na IP 44 na objednávku
 • Záruka 84 měsíců
 • Široký sortiment příslušenství
 • Uvedení do provozu zdarma
 • Možnost instalace sání a odkouření v součtu až 20m (10+10) v Ø 100 mm
 • V ceně je dálkové ovládání jednotky (provedení horizontální
 • Výkonová řada 13,6 - 69 kW
 • Množství vzduchu 3095- 7045m3/h
TYP ALFA TOP 15 ALFA TOP 20 ALFA TOP 25 ALFA TOP 29 ALFA TOP 35 ALFA TOP 40 ALFA TOP 45 ALFA TOP 49 ALFA TOP 62
Jmenovitý příkon max. kW 17 22 28 32 39 43 49 54 69
Jmenovitý příkon min. kW 14,7 17,0 18,2 20,8 25,4 27,9 31,9 35,1 44,9
Jmenovitý výkon max. kW 15,5 20,0 25,5 28,9 35,5 39,9 44,6 49,2 62,6
Jmenovitý výkon min. kW 13,6 15,6 16,8 19,2 23,4 26,4 29,4 32,3 41,5
Účinnost (max. příkon) % 91,5 90,7 90,9 90,4 91,1 90,3 91,0 91,2 90,8
Účinnost (min. příkon) % 92,5 91,8 91,9 92,5 92,5 94,0 92,3 92,1 92,5
Δt (max.) °C 31 28 31 24 27 25 24 25 31
Dosah proudu vzduchu (1) m 15 15 15 15 20 20 20 20 25
Průtok vzduchu (2) m3/h 3095 3727 3454 4119 4078 5502 5502 5502 7045
Elektrický příkon jednotky W 190 220 220 310 310 610 610 610 460
Počet / Ø ventilátoru mm 1 / 350 1 / 400 1 / 400 1 / 450 1 / 450 1/500 1 / 500 1 / 500 2 / 400
Hladina akustického tlaku 4 | 5 dB(A) 53,1 | 48,5 54,9 | 50,1 54,6 | 49,6 58,7 | 52,6 58,4 | 52,2 61,1 | 58,3 62,2 | 58,9 63,3 | 58,1 61,9 | 60,3
Tlaková ztráta ventilátoru Pa 90 150 150 85 85 140 150
Ø sání a odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu 3 / 4“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5%
Elektrické připojení V 230 / 50 Hz
El. krytí ventilátoru // jednotky IP44 // IP20 (IP44 6)
Spotřeba plynu (max./min.) m3/h 1,6/1,4 2,1/1,6 2,7/1,7 3,0/2,0 3,7/2,4 3,9/2,6 4,7/3,0 5,2/3,3 6,6/4,3
Váha kg 79 81 94 96 106 111 115 119 128

 

1 Dosah proudění vzduchu (průtok) ve volném prostoru, zbytková rychlost 0,25 m.s-1 [m] (22°C, 60% r.v)
2 Průtok (22°C, 60% r.v)
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Ekvivalentní hodnota akustického tlaku a hluku nezatížené jednotky
ve vzdálenosti 5m v prostoru s průměrnými referenčními vlastnostmi na základě
měření podle platných ČS tech. norem (ČSN ISO 1996-1, 1996-2, 1996-3)
5 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. Vzdálenost 5m.
6 Při instalaci kitu IPX4 IP44 (obj. č. KIP4400001) je krytí jednotky IP44

Graf

graf dosah proudu vzduchu ALFA

alfa-top_katatalog-list_8
alfa-top_katatalog-list_8.pdf (315,29 KB)
certifikat_alfa_top_ip44_alfatop35
certifikat_alfa_top_ip44_alfatop35.pdf (445,04 KB)
cz_prohlaseni_o_shode_alfatop2010
cz_prohlaseni_o_shode_alfatop2010.pdf (104,75 KB)
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa.pdf (375,16 KB)
manual_alfa-top-eco_38-09-30-2014
manual_alfa-top-eco_38-09-30-2014.pdf (2,11 MB)
vykresova-dokumentace-alfa_top_015_062
vykresova-dokumentace-alfa_top_015_062.dwg (809,55 KB)

DC/DC ECO - Světlý plynový infrazářič

DC-eco

Světlý infrazářič vyzařuje teplo z keramických destiček, na jejichž povrchu dochází k bezplamennému hoření. Teplota povrchu keramických destiček se pohybuje okolo 860°C - zářič svítí. Protože infrazářič je bodovým zdrojem tepla, dodávku tepla na ohřívanou plochu lze usměrňovat lokálně na samostatná pracoviště a to i z větších vzdáleností. Infračervené záření po dopadu na hmotné těleso se částečně odrazí a částečně se v něm absorbuje a přemění v teplo. V porovnání s konvenčními nebo teplovzdušnými vytápěcími soustavami jsou proto podstatně úspornější.
Infrazářič DC eco
Zvlášť vhodné pro lokální a plošné vytápění vysokých, rozlehlých nebo špatně izolovaných hal. Infrazářič DC s prodlouženým reflektorem Prodloužený reflektor zajišťuje více soustředěným sáláním, intenzivnější osálání vytápěné plochy. Schopnost koncentrace většího množství energie do plochy předurčuje typ DC pro použití v halách s vysokým stropem nebo jako lokální topidlo.

osalana plocha

 • Možnost dvoustupňového výkonu
 • Nerezový reflektor
 • Provoz na zemní plyn nebo propan-butan
 • Vysoká provozní účinnost dosahující až 95%
 • Ekologický provoz - při teplotě destiček kolem 860°C je tvorba oxidů dusíku zanedbatelná
 • Možnost připojení centrální nebo bezdrátové regulace
Verze zapnuto-vypnuto DCeco 4P 6P 8P 10P 12P 16P 10+10P 12+12P 16+16P
Verze dvojstupňovou reg. DC 4PB 6PB 8PB 10PB 12PB 16PB 10+10PB 12+12PB 16+16PB
Počet keramických desek 4 6 8 10 12 16 2 x 10 2 x 12 2 x 16
Tepelný příkon MAX (Hs) PLYN G20 kW 7,2 9,6 16,1 18,3 22,2 34,4 36,6 44,4 68,8
Tepelný příkon MAX (Hi) kW 6,5 8,6 14,5 16,5 20 31 33 40 62
Tepelný příkon MIN (Hs) kW 5,4 7,2 12,1 13,8 16,7 31,1 27,6 33,4 62,2
Tepelný příkon MIN (Hi) kW 4,9 6,5 10,9 12,4 15 28 24,8 30 56
Tlak dodávaného plynu mbar 20
Tryska tlak MAX/ MIN mbar 15,5/ 8,5 14,0/ 7,5 14,0/ 8,0 15,0/ 9,0 16,0/ 9,5 14,0/ 10,5 15,0/ 9,0 16,0/ 9,5 14,0/ 10,5
Spotřeba plynu MAX/ MIN m3/h 0,69/ 0,52 0,91/ 0,69 1,53/ 1,15 1,75/ 1,31 2,12/ 1,59 3,43/ 2,95 3,50/ 2,62 4,24/ 3,18 6,70/ 5,90
Tryska průměr mm 2,1 2,45 3,1 3,3 3,5 4,5 2x 3,30 2 x 3,50 2 x 4,50
Tepelný příkon MAX (Hs) PLYN G31 kW 7 9,3 13,5 17,9 21,7 33,6 35,8 43,4 67,2
Tepelný příkon MAX (Hi) kW 6,5 8,6 12,5 16,5 20 31 33 40 62
Tepelný příkon MIN (Hs) kW 5,3 7 10,2 13,4 16,3 27,1 26,8 32,6 54,2
Tepelný příkon MIN (Hi) kW 4,9 6,5 9,4 12,4 15 25 24,8 30 50
Tlak dodávaného plynu mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Tryska tlak MAX/ MIN mbar 36,2/ 22,0 35,7/ 20,0 35,7/ 20,0 36,2/ 20,0 36,2/ 20,0 35,5/ 23,5 36,2/ 20,0 36,2/ 20,0 35,5/ 23,5
Spotřeba plynu MAX/ MIN kg/h 0,50/ 0,38 0,67/ 0,50 0,97/ 0,73 1,28/ 0,96 1,55/ 1,16 2,40/ 1,94 2,56/ 1,92 3,10/ 2,32 4,80/ 3,90
Tryska průměr mm 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 2 x 2,10 2 x 2,30 2 x 2,80
Třída NOx 4
Napájecí napětí / Příkon V/Hz/W 230/50/24 230/50/48
Hmotnost DC/DCeco kg 13/8 16/10 19/12 21/14 25/17 31/21 37/29 44/34 52/40
Dèlka mm 420 605 790 980 1160 1530 980 1160 1530
Šířka DC/DCeco mm 465/375 465/375 465/375 465/375 465/375 465/375 710/600 710/600 710/600
Vŷška DC/DCeco mm 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250
Objednací číslo DCeco DC4IE00002 DC6IE00002 DC8IE00002 DC10IE0002 DC12IE0002 DC16IE0002 DC1010IE02 DC1212IE02 DC1616IE02
Objednací číslo DC DC4WI00002 DC6WI00002 DC8WI00002 DC10WI0002 DC12WI0002 DC16WI0002 DC1010WI02 DC1212WI02 DC1616WI02

 

Osálání plochy - instalace pod úhlem 45° ¦ instalace kolmo

Osálaná plocha světlé infrazářiče

cz_prohlaseni_o_shode_dc
cz_prohlaseni_o_shode_dc.pdf (67,70999999999999 KB)
katalogovy-list_2013-dc
katalogovy-list_2013-dc.pdf (176,68 KB)
manual-dc-eco_2010
manual-dc-eco_2010.pdf (357 KB)

ZETA - Teplovodní ohřívač vzduchu 

zeta

Teplovodní ohřívače vzduchu ZETA S se svojí variabilitou a množstvím příslušenství lze použít v nejrůznějších prostředích. Od malých dílen až po velké výrobní, skladovací či veřejné prostory.Axiální ventilátor (se stupněm krytí IP 54 na objednávku) saje vzduch z interiéru (z exteriéru přes větrací směšovací komory) a skrze Al/Cu teplovodní výměník jej vhání do vytápěného prostoru. Teplovzdušná jednotka ZETA S odpovídá svou konstrukcí a použitým dílům požadavkům na kvalitní výrobek průmyslového vytápění s dlouhou životností a variabilním příslušenstvím. 

 zeta ovladani scame

 • Ekonomická řada velmi nízká pořizovací cena
 • Široký sortiment příslušenství
 • Možnost regulace otáček ventilátoru / průtoku vzduchu
 • Jedno až čtyřřadé výměníky s vysokou účinností
 • Horizontální a vertikální instalace
 • Speciální sekundární žaluzie Windmax
 • Použitelnost až do tlaku 3MPa a teploty až do 130°C
 • Možnost napojení na centrální regulaci Lersen.net II
 • Zvýšení krytí na IP 54 na objednávku*
 • Ventilátory do výbušného prostředí*
 • Nerezové provedení do agresivního prostředí*
 • Výkonová řada 10 - 86 kW**
 • Množství vzduchu 1090- 8535m3/h
TYP ZETA
1230 1235 3235 3240 3335 3340 4240 4245 4340 4345 6245 6250 6256 6345 6350 6356 6445 6450 6456
Velikost 1 3 4 6
Topný výkon  teplota sání 5°C 1) kW 10 11 21 22 29 31 30 35 40 42 40 45 55 50 60 73 52 68 79
Topný výkon  teplota sání 15°C 1) kW 8 10 17 18 24 26 25 27 32 34 32 36 48 41 50 65 43 55 69
Chladící výkon 2) kW 3 4 5 6 6 7 8 9 15 16 13 14 16 19 23 29 25 31 39
Průtok vzduchu m3/h 1090 1455 2632 3015 2501 2830 3469 4001 3077 3371 4116 5287 8535 3644 5013 7562 2986 4501 5728
Δt vzduchu °C 25 21 23 21 33 31 25 23 36 35 28 24 18 38 34 28 49 42 39
Průměr ventilátoru mm 300 350 350 400 350 400 400 450 400 450 450 500 560 450 500 560 450 500 560
Elektrický příkon W 66 135 135 160 135 160 160 245 160 245 245 530 1200 245 530 1200 245 530 1200
Proud motoru max. A 0,29 0,58 0,58 0,73 0,58 0,73 0,73 1,10 0,73 1,10 1,10 3,30 4,70 1,10 3,30 4,70 1,10 3,30 4,70
Hlučnost dB 51 58 55 64 55 64 62 63 60 61 62 65 69 67 66 72 66 69 72
El. krytí jednotky/motoru IP20/IP44
Dosah proudu vzduchu 3) m 5 6 6 8 5 7 9 11 9 10 13 15 16 12 14 17 11 12 15
Tlaková ztráta vzduchu Pa 55 93 82 105 112 140 67 86 81 95 51 80 188 61 108 227 57 118 184
Počet řad výměníku ks 2 3 2 3 2 3 4
Průměr připojení 3/4" M 1.1/4" M
Max. teplota/tlak vody °C/MPa 130/3
Průtok vody 4)  m3/h 0,43 0,49 0,92 0,98 1,28 1,37 1,36 1,45 1,74 1,83 1,72 1,95 2,41 2,16 2,60 3,21 2,27 2,96 3,42
Hmotnost kg 14 15 21 22 23 25 29 30 32 34 36 45 49 39 48 52 52 61 65

 

1,4 Výkony, průtoky, delta t, ZETA 1,3,4,6, teplotní spád vody 80/60 °C, teplota vstupního vzduchu 5/15 °C
2 Chladící výkony ZETA 1,3,4,6, teplotní spád vody 6/12°C, teplota vstupního vzduchu 28 °C
3 Dosah proudu vzduchu při zbytkové rychlosti 2km/h (0,556m/s)
Průtok vzduchu a dosah proudění vzduchu při 20 °C/60%r.v.

objednací čísla - identifikace kódu

katalogovy-list_2013-zeta_3-4-6
katalogovy-list_2013-zeta_3-4-6.pdf (270,36 KB)
manual_zeta_06-08-01-2014
manual_zeta_06-08-01-2014.pdf (1,49 MB)
prohlaseni-o-shode-zeta-2014
prohlaseni-o-shode-zeta-2014.pdf (240,8 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3.dwg (90,73 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4.dwg (186,09 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6.dwg (103,58 KB)

Přepinač 3fázového ventilátoru hvězda/trojúhelník

 
prepinac
 
 
Přepínače hvězda−trojúhelník. 4 patra
Proud: 16A
Pracovní napětí/proud: 400V/16A
Elektrické krytí: IP65
Rozměry V/Š/H: 130/90/90
Vysoká elektrická a mechanická životnost
Kontakty s dvojím přerušením ze slitiny stříbra
Vstup pro kabely horem a spodem (2+2)
Kryty 90x90mm − předlisované otvory PG16
 
 
prepinac_h-t_3fazove-ventilatory
prepinac_h-t_3fazove-ventilatory.pdf (1,83 MB)

Průmyslový termostat s krytím IP54

 
prumyslovy termostat
 
 
Kontakt:1 SPDT
Nastavitelná teplota: 0...60 °C
Pracovní teplota: -10...+65 °C
Pracovní napětí/proud: 230V/6A
Elektrické krytí: IP54
Rozměry V/Š/H: 135/100/90
 
 
manual_prumyslovy_termostat_ip65
manual_prumyslovy_termostat_ip65.pdf (222,98 KB)