Stránka se nahrává...

Aktuality

IOTA GAS
plynová vratová clona
IOTA GAS
DC ECO/DC
světlé infrazářiče
DC ECO/DC
ALFA ECO
plynový ohřívač vzduchu
ALFA ECO
ALFA R
interiérové provedení
ALFA R
KING
destratifikátor
KING
AIR-MIX
destratifikátor
AIR-MIX
BETA
exteriérové provedení
BETA
IOTA
studená vratová clona
IOTA

IOTA GAS - Plynová vratová clona

iota_gas 

 iota gas sterbina

 

Vratová clona IOTA GAS je vhodná především pro objekty, kde jsou dlouhodobě a intenzivně otevíraná vrata, popřípadě je zde kladen vysoký nárok na tepelný komfort. Clony IOTA GAS zajistí před otvorem rovnoměrnou tlakovou bariéru ohřátého vzduchu a zamezí tím zvýšení tepelné ztráty a průniku studeného vzduchu do prostoru haly. Clony jsou konstruovány tak, že je zde možné zvolit režim Komfort, který zajišťuje průběžný ohřev výměníku a tím i okamžitý náběh ohřátého vzduchu do prostoru před vraty.

iota gas stand-by

 • Energeticky nejúspornější druh clony s plynovým ohřevem na trhu
 • Úsporný a ekologický přetlakový hořák
 • Automatický provoz
 • K dispozici ihned ohřátý vzduch 
 • Vhodné pro dlouhodobý provoz
 • Instalace jak vertikální - podél vrat i horizontální nad vraty

Vratové clony IOTA GAS mají záruku 60 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP/KÓD IOTA G03  IOTA G04 IOTA G05
Jmenovitý příkon max. kW 33 42 59
Jmenovitý výkon max. kW 29,7 37,8 53,8
Účinnost (max. příkon) % 90 91,2
Delta t (průměrná na výstupu při běžícím hořáku) °C 19 17
Tlak na trysce/ Průměr trysky mbar/mm 110/5 100/6 100/7
Výstupní tlak spalin Pa 28 26 26
Užitečný dosah proudu vzduchu m 4
Průtok vzduchu m3 / h 5600 7500 9300
Průměr/počet ventilátoru mm/ks 450/3 450/4 450/5
Šířka výstupní štěrbiny (stavitelná lamela) mm 70
Tryska - výfuk vzduchu (výška clony) mm 3000 4000 5000
Průměr sání/odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu/připojovací tlak plynu inch/ kPa 3 / 4“ / 2,0 - 3,0 (+/- 5%)  1“ / 2,0 - 3,0 (+/- 5%)
Elektrický příkon/napětí/proud W/V-Hz/A 820/230-50/3,5 1060/230-50/4,7 1325/230-50/6,0
Spotřeba plynu (max. přík.) m3 / h 3,4 4,7 6,1
Váha kg 235 303 400
 
 
 
 
 
Čidlo provozu STAND-BY  >>
 
tato funkce zajišťuje při max. úspoře plynu udržovat clonu
předehřátou tak 
aby po zvednutí vrat byl k dispozici ihned ohřátý vzduch
a zamezilo se úniku tepla z vytopeného prostoru haly.
 
IOTA GAS funkce STAND-BY 
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn.pdf (95,11 KB)
iota-gas_katatalog-list_25_2014
iota-gas_katatalog-list_25_2014.pdf (318,27 KB)
manual_IOTAGAS_41-25-05-2016
manual_IOTAGAS_41-25-05-2016.pdf (1,77 MB)
Modelove Instalace Lersen
Modelove Instalace Lersen.pdf (3,33 MB)
vykresova-dokumentace_iota-gas
vykresova-dokumentace_iota-gas.dwg (856,3099999999999 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m.dwg (391,44 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m.dwg (856,3099999999999 KB)

DC/DC ECO - Světlý plynový infrazářič

DC-eco

Světlý infrazářič vyzařuje teplo z keramických destiček, na jejichž povrchu dochází k bezplamennému hoření. Teplota povrchu keramických destiček se pohybuje okolo 860°C - zářič svítí. Protože infrazářič je bodovým zdrojem tepla, dodávku tepla na ohřívanou plochu lze usměrňovat lokálně na samostatná pracoviště a to i z větších vzdáleností. Infračervené záření po dopadu na hmotné těleso se částečně odrazí a částečně se v něm absorbuje a přemění v teplo. V porovnání s konvenčními nebo teplovzdušnými vytápěcími soustavami jsou proto podstatně úspornější.
Infrazářič DC eco
Zvlášť vhodné pro lokální a plošné vytápění vysokých, rozlehlých nebo špatně izolovaných hal. Infrazářič DC s prodlouženým reflektorem Prodloužený reflektor zajišťuje více soustředěným sáláním, intenzivnější osálání vytápěné plochy. Schopnost koncentrace většího množství energie do plochy předurčuje typ DC pro použití v halách s vysokým stropem nebo jako lokální topidlo.

osalana plocha

 • Možnost dvoustupňového výkonu
 • Nerezový reflektor
 • Provoz na zemní plyn nebo propan-butan
 • Vysoká provozní účinnost dosahující až 95%
 • Ekologický provoz - při teplotě destiček kolem 860°C je tvorba oxidů dusíku zanedbatelná
 • Možnost připojení centrální nebo bezdrátové regulace

Infrazářiče DC mají záruku 24 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

Verze zapnuto-vypnuto DCeco 4P 6P 8P 10P 12P 16P 10+10P 12+12P 16+16P
Verze dvojstupňovou reg. DC 4PB 6PB 8PB 10PB 12PB 16PB 10+10PB 12+12PB 16+16PB
Počet keramických desek 4 6 8 10 12 16 2 x 10 2 x 12 2 x 16
Tepelný příkon MAX (Hs) PLYN G20 kW 7,2 9,6 16,1 18,3 22,2 34,4 36,6 44,4 68,8
Tepelný příkon MAX (Hi) kW 6,5 8,6 14,5 16,5 20 31 33 40 62
Tepelný příkon MIN (Hs) kW 5,4 7,2 12,1 13,8 16,7 31,1 27,6 33,4 62,2
Tepelný příkon MIN (Hi) kW 4,9 6,5 10,9 12,4 15 28 24,8 30 56
Tlak dodávaného plynu mbar 20
Tryska tlak MAX/ MIN mbar 15,5/ 8,5 14,0/ 7,5 14,0/ 8,0 15,0/ 9,0 16,0/ 9,5 14,0/ 10,5 15,0/ 9,0 16,0/ 9,5 14,0/ 10,5
Spotřeba plynu MAX/ MIN m3/h 0,69/ 0,52 0,91/ 0,69 1,53/ 1,15 1,75/ 1,31 2,12/ 1,59 3,43/ 2,95 3,50/ 2,62 4,24/ 3,18 6,70/ 5,90
Tryska průměr mm 2,1 2,45 3,1 3,3 3,5 4,5 2x 3,30 2 x 3,50 2 x 4,50
Tepelný příkon MAX (Hs) PLYN G31 kW 7 9,3 13,5 17,9 21,7 33,6 35,8 43,4 67,2
Tepelný příkon MAX (Hi) kW 6,5 8,6 12,5 16,5 20 31 33 40 62
Tepelný příkon MIN (Hs) kW 5,3 7 10,2 13,4 16,3 27,1 26,8 32,6 54,2
Tepelný příkon MIN (Hi) kW 4,9 6,5 9,4 12,4 15 25 24,8 30 50
Tlak dodávaného plynu mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Tryska tlak MAX/ MIN mbar 36,2/ 22,0 35,7/ 20,0 35,7/ 20,0 36,2/ 20,0 36,2/ 20,0 35,5/ 23,5 36,2/ 20,0 36,2/ 20,0 35,5/ 23,5
Spotřeba plynu MAX/ MIN kg/h 0,50/ 0,38 0,67/ 0,50 0,97/ 0,73 1,28/ 0,96 1,55/ 1,16 2,40/ 1,94 2,56/ 1,92 3,10/ 2,32 4,80/ 3,90
Tryska průměr mm 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 2 x 2,10 2 x 2,30 2 x 2,80
Třída NOx 4
Napájecí napětí / Příkon V/Hz/W 230/50/24 230/50/48
Hmotnost DC/DCeco kg 13/8 16/10 19/12 21/14 25/17 31/21 37/29 44/34 52/40
Dèlka mm 420 605 790 980 1160 1530 980 1160 1530
Šířka DC/DCeco mm 465/375 465/375 465/375 465/375 465/375 465/375 710/600 710/600 710/600
Vŷška DC/DCeco mm 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250 350/250
Objednací číslo DCeco DC4IE00002 DC6IE00002 DC8IE00002 DC10IE0002 DC12IE0002 DC16IE0002 DC1010IE02 DC1212IE02 DC1616IE02
Objednací číslo DC DC4WI00002 DC6WI00002 DC8WI00002 DC10WI0002 DC12WI0002 DC16WI0002 DC1010WI02 DC1212WI02 DC1616WI02

 

Osálání plochy - instalace pod úhlem 45° ¦ instalace kolmo

Osálaná plocha světlé infrazářiče

cz_prohlaseni_o_shode_dc
cz_prohlaseni_o_shode_dc.pdf (67,70999999999999 KB)
dc eco-dc_katatalog-list_21_2014
dc eco-dc_katatalog-list_21_2014.pdf (143,99 KB)
manual-dc-eco_2010
manual-dc-eco_2010.pdf (735,9400000000001 KB)

ALFA ECO - Plynový ohřívač vzduchu

alfa_eco

Ekonomická řada Alfa ECO. Tyto jednotky používají premixovou technologii hořáku s dvoustupňovým řízením výkonu.
Výkon je řízen v závislosti na tepelné výměně a její účinnosti. Uživatel si může zvolit úsporný režim regulace výkonu
(např. vytápěni skladů a těžkých výrobních provozů) nebo komfortní režim s vyšším teplotním spádem a
rychlým natopením prostoru na požadovanou teplotu (montážní dílny, společenské sály atd.)
Plynové ohřívače vzduchu Alfa lze doplnit o systém centrální regulace Lersen.NET II.
Jednotky jsou osazeny konektorem pro připojení centrální regulace nebo pro komfortní dálkové ovládání,
které zajišťuje potřebné ovládací funkce z obslužné výšky.

alfa eco

 • Ekonomická řada, velmi nízká pořizovací cena
 • Modulace dva stupně výkonu podle teploty spalin
 • Možnost velmi dlouhých odvodů spalin
 • Možnost horizontální a vertikální instalace
 • Konstrukce výměníku brání stratifikaci
 • Dlouhý dosah proudu vzduchu
 • Možnost připojení dálkového ovládání
 • Možnost napojení centrální regulace Easy.Net.Standard
 • Záruka 60 měsíců
 • Široký sortiment příslušenství
 • Výkon 15 - 45kW
 • Množství vzduchu 3095 - 5502 m3/h

Ohřívače vzduchu ALFA ECO mají záruku 60 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP ALFA ECO 15 ALFA ECO 25 ALFA ECO 35 ALFA ECO 49
Jmenovitý příkon max. kW 17 28 39 54
Jmenovitý příkon min. kW 14,7 18,2 25,4 35,1
Jmenovitý výkon max. kW 15,5 25,5 35,5 49,2
Jmenovitý výkon min. kW 13,6 16,8 23,4 32,3
Účinnost (max. příkon) % 91,5 90,9 91,1 91,2
Účinnost (min. příkon) % 92,5 91,9 92,5 92,1
Δt (max.) °C 31 31 27 25
Dosah proudu vzduchu (1) m 15 15 20 20
Průtok vzduchu (2) m3/h 3095 3454 4078 5502
Elektrický příkon jednotky W 190 220 310 610
Počet / Ø ventilátoru mm 1 / 350 1 / 400 1 / 450 1 / 500
Hladina akustického tlaku 4 | 5 dB(A) 53,1 | 48,5 54,6 | 49,6 58,4 | 52,2 63,3 | 58,1
Tlaková ztráta ventilátoru Pa 90 150 85 140
Ø sání a odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu 3 / 4“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5%
Elektrické připojení V 230 / 50 Hz
El. krytí ventilátoru // jednotky IP44 // IP20 (IP44 6)
Spotřeba plynu (max./min.) m3/h 1,6/1,4 2,7/1,7 3,7/2,4 5,2/3,3
Váha kg 79 94 106 119

 

1 Dosah proudění vzduchu (průtok) ve volném prostoru, zbytková rychlost 0,25 m.s-1 [m] (22°C, 60% r.v)
2 Průtok (22°C, 60% r.v)
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Ekvivalentní hodnota akustického tlaku a hluku nezatížené jednotky
ve vzdálenosti 5m v prostoru s průměrnými referenčními vlastnostmi na základě
měření podle platných ČS tech. norem (ČSN ISO 1996-1, 1996-2, 1996-3)
5 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. Vzdálenost 5m.
6 Při instalaci kitu IPX4 IP44 (obj. č. KIP4400001) je krytí jednotky IP44

Graf

graf dosah proudu vzduchu ALFA

alfa_eco_015_045
alfa_eco_015_045.dwg (631,02 KB)
certifikat_alfa-eco_912990057
certifikat_alfa-eco_912990057.pdf (2,86 MB)
cz_prohlaseni_o_shode_alfaeco2010
cz_prohlaseni_o_shode_alfaeco2010.pdf (104,75 KB)
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa.pdf (375,16 KB)
katalog_list_ALFA-top-eco
katalog_list_ALFA-top-eco.pdf (689,01 KB)
manual_ALFA-TOP-ECO_49-14-04-2016
manual_ALFA-TOP-ECO_49-14-04-2016.pdf (3,99 MB)
Modelove Instalace Lersen
Modelove Instalace Lersen.pdf (3,33 MB)

ALFA R - Plynový ohřívač vzduchu - interiérové provedení

alfa_R

Plynové ohřívače vzduchu ALFA R jsou jednotky osazené ventilátorem s volně oběžným kolem, vhodným pro napojení do VZT potrubí.
Jednotka ALFA R používá plynule modulovaný výkon hořáku řízený na základě měřené účinnosti tepelné výměny.
Konstrukce jednotky umožňuje při vyšším statickém tlaku jednak napojení do vzducho­technického potrubí tak i zajištění účinné filtrace.
Na vstupu a výstupu vzduchu je agregát opatřen VZT přírubami. Za vstupní přírubu lze nainstalovat směšovací komoru s filtrem nebo pouze filtrační segment.
Instalace, regulace, typ sání a odvodu spalin, stejně tak možnosti propojení se směšovací komorou je shodný s agregáty Alfa ECO .
Agregáty se dodávají s výkony 25 až 62 kW.

 

 • Plynulá modulace výkonu hořáku Lersen Flexi Drive
 • Ekologický premixový hořák technologie Honeywell
 • Nerezová spalovací komora
 • Použití směšovacích komor pro větrání 
 • Nízká hlučnost a vysoké průtoky vzduchu
 • Možnost napojení na centrální regulaci Lersen.Net II
 • Možnost instalace odkouření až 25 m v Ø 100 mm včetně sání
 • V ceně je dálkové ovládání jednotky

Ohřívače vzduchu ALFA R mají záruku 60 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP ALR 35 ALR 45 ALR 62
Jmenovitý příkon max. kW 39,0 49,0 69,0
Jmenovitý příkon min. kW 25,4 31,9 44,9
Jmenovitý výkon max. kW 35,5 44,6 62,6
Jmenovitý výkon min. kW 23,4 29,4 41,5
Účinnost (max. příkon) % 91,1 91,0 90,8
Účinnost (min. příkon) % 92,5 92,3 92,5
DeltaT (max.) °C 30 29 31
Průtok vzduchu (1) m3 / h 3500 4500 6500
Tlaková ztráta Pa 100-450 100-350 100-450
Elektrický příkon/proud motoru-max. W/A 250-750/3,3 250-750/3,3 500-1500/6,6
Hladina akustického tlaku (4) dB(A) 63 64 68
Počet ventilátorů ks 1 1 2
Otáčky ventilátoru (2) rpm 1440-1550 1440-1550 1440-1550
Průměr sání a odvodu spalin mm 100 100 100
Průměr připojení plynu 3/4“ 3/4“ 3/4“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5% 1,8 - 4,0 +/- 5% 1,8 - 4,0 +/- 5%
Napětí/ Elektrické krytí/motoru V / Hz 230/50/IP 44/IP56 230/50/IP 44/IP56 230/50/IP 44/IP56
Spotřeba plynu (max./min.příkon) m3 / h 3,7/2,4 4,7/3,0 6,6/4,3
Váha kg 177 189 245

 

Průtok vzduchu při 22 °C / 60 % r.v. a statickem tlaku (efektivní)
2 Průtok vzduchu a statickem tlaku (efektivní), při 22 °C/60%r.v.
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. ve vzdálenosti 5m.
cz_prohlaseni_o_shode_alfa-r_2013
cz_prohlaseni_o_shode_alfa-r_2013.pdf (101,23 KB)
manual_ALFA-R_34-14-04-2016
manual_ALFA-R_34-14-04-2016.pdf (4,51 MB)
Modelove Instalace Lersen
Modelove Instalace Lersen.pdf (3,33 MB)
vykresova-dokumentace_alr25-62
vykresova-dokumentace_alr25-62.dwg (421,75 KB)

KING - destratifikátor - až 30% úspora energie

king

Pro efektivní promísení teplého vzduchu ve vertikálním i v horizontálním směru bylo vyvinuto zařízení s heliocentrifugálním rotorem KING,
který vytváří sbíhavý a protichůdný tok proudícího vzduchu. Teplota vzduchu v prostoru je tím v celém průřezu rovnoměrná.
V konečném důsledku to znamená 20 až 30% úsporu energie. Destratifikátor KING je výhodné použít především
v průmyslových prostorách s až 14 metrů vysokými stropy. Počet destratifikátorů závisí na velikosti vytápěného prostoru.
Systém jednotek KING lze technologicky doplnit systémem centrální regulace Lersen.NET II.

 • Celkové zlepšení pracovního komfortu
 • Snížení spotřeby energie o 20 až 30%
 • Snížení relativní vlhkosti až o 20%
 • Snížení koncentrace pachů a kouře v pracovním prostředí
 • Vhodné v kombinaci s jednotkami ALFA, ZETA, COMPACT nebo tam, kde je instalováno vzduchotechnické zařízení

Destratifikátory KING mají záruku 24 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

Destratifikátor KING v provozu v typické průmyslové hale. Vidíte zde znázornění jedinečného mísení vzduchu patentovaným helicentifugálním rotorem.

KING znazornění proudění vzduchu v hale

TYP / KÓD KING 75 KING 100
Elektrický příkon W 200 300
Napětí V 230 / 50Hz 230 / 50Hz
Proudové zatížení A 1,7/1,0 1,7/1,0
Druh ventilátoru helicentrifugální
Počet lopatek ks 2 4
Počet otáček rototu n/min. 735
Množství cirkulovaného vzduchu m3/h 7500 10000
Akční radius m 7 9
Pokrytá plocha m2 200 300
Max. výška instalace m 6 12
Max. výška budovy m 8 18
Hmotnost kg 16 18
Průměr x výška mm 680 x 500
Hladina akustického tlaku dB 30

 Graf optimalizace teplot uvnitř haly

KING graf teplot a uspor

it_prohlaseni_o_shode_king
it_prohlaseni_o_shode_king.pdf (107,9 KB)
KING_AIRMIX_CM907_oddelene-cidlo_INSTALACE
KING_AIRMIX_CM907_oddelene-cidlo_INSTALACE.pdf (1,06 MB)
king_katatalog-list_28_2014
king_katatalog-list_28_2014.pdf (244 KB)
manual_king_04-26-11-2012
manual_king_04-26-11-2012.pdf (1,01 MB)
prohlaseni_o_shode_2016_KING
prohlaseni_o_shode_2016_KING.pdf (100,99 KB)

AIR-MIX - destratifikátor

air_mix

Podstropní ventilátory AIR-MIX slouží k efektivnímu promísení vzduchu v průmyslových halách, především v kombinaci s teplovzdušným nebo sálavým vytápěním.
Zajišťují nucené proudění ohřátého vzduchu vertikálním směrem do pracovní zóny a tím snižují teplotní spád mezi horní a spodní částí haly.
Podstropní ventilátory AIR-MIX jsou ideální řešení pro každého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady.
Ventilátory AIR-MIX lze technologicky doplnit systémem centrální regulace Lersen.Net II.

 • Nízká pořizovací cena
 • Celkové zlepšení komfortu pracovního prostředí
 • Snížení spotřeby energie/nákladů
 • Snížení relativní vlhkosti
 • Vhodné v kombinaci s jednotkami ALFA, ZETA
 • Vhodné pro instalace do uliček mezi regály

Destratifikátory AIR-MIX mají záruku 24 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

Zavěšení a nastavení lamel destratifikátoru AIR-MIX

zaveseni a nastaveni lamel

 

TYP / KÓD Air-Mix 3900 Air-Mix 5500
Pokrytá plocha m2 49 81
Průtočné množství vzduchu m3/h 4100 5500
Maximální výška zavěšení m 8 10
Elektrický příkon W 160 245
Napájecí napětí/proud V/Hz/A 230/50/0,73 230/50/1,1
Otáčky ventilátoru n/min. 1430 1400
Průměr ventilátoru mm 400 450
Elektrické krytí motoru IP IP 44 (IP 45)
Váha kg 13 16

 Pokrytí plochy destratifikátoru AIR-MIX

Pokrytí plochy destratifikátoru AIR-MIX

air-mix_katatalog-list_29_2014
air-mix_katatalog-list_29_2014.pdf (180,21 KB)
cz_prohlaseni_o_shode_destratifikator_airmix
cz_prohlaseni_o_shode_destratifikator_airmix.pdf (328,52 KB)
KING_AIRMIX_CM907_oddelene-cidlo_INSTALACE
KING_AIRMIX_CM907_oddelene-cidlo_INSTALACE.pdf (1,06 MB)
manual_destratifikator_airmix_03-16-09-2014
manual_destratifikator_airmix_03-16-09-2014.pdf (684,97 KB)
vykresova_dokumentace_destratifikator-airmix
vykresova_dokumentace_destratifikator-airmix.dwg (166,65 KB)

BETA - Plynový ohřívač vzduchu - exteriérové provedení

beta_exterier

Stacionární teplovzdušné ohřívače vzduchu BETA používají plynule modulovaný výkon hořáku řízený na základě teploty spalin.
Plynulým řízením výkonu hořáku se zajišťuje výrazně snížená spotřeba plynu.
Výhodou řady BETA je optimální výstupní teplota vzduchu z jednotky.
Řízení výkonu Lersen Flexi Drive zajišťuje optimální teplotní spád se stálou komfortní teplotou na výstupu z jednotky bez přehřátého proudu vzduchu.
Plynové ohřívače vzduchu BETA lze doplnit o systém centrální regulace Lersen.Net II.
Jednotky jsou osazeny konektorem pro připojení centrální regulace nebo standardní ovládací skříňky,
kterou je možné dálkově řídit základní funkce. Třetí možností je regulace bezdrátovým řízením Sky.Net.

beta orientace

 • Exteriérová verze s možností napojení do vzduchotechniky
 • Instalace vertikálně vedle budovy nebo horizontálně na střechu
 • Plynulá modulace výkonu FLEXIDRIVE
 • Nízká spotřeba plynu, velmi vysoká účinnost až 93 %
 • Použitelná tlaková ztráta 320 Pa
 • Výkon 25kW - 62kW
 • Množství vzduchu 3000 - 6000 m3/h

Ohřívače vzduchu BETA mají záruku 60 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP BETA 025 BETA 035 BETA 045 BETA 062
Jmenovitý příkon max. kW 28,0 39,0 49,0 69,0
Jmenovitý příkon min. kW 18,2 25,4 31,9 44,9
Jmenovitý výkon max. kW 25,3 35,5 44,6 62,6
Jmenovitý výkon min. kW 16,7 23,4 29,4 41,5
Účinnost (max. příkon) % 90,5 91,1 91,0 90,8
Účinnost (min. příkon) % 91,5 92,5 92,3 92,5
DeltaT (max.) °C 31 30 29 31
Průtok vzduchu (1) m3 / h 2500 3500 4500 6500
Tlaková ztráta Pa 100-500 100-450 100-350 100-450
Elektrický příkon/proud motoru-max. W/A 250-750/3,3 500-1500/6,6
Hladina akustického tlaku (4) dB(A) 63 63 64 68
Počet ventilátorů ks 1 2
Otáčky ventilátoru (2) rpm 1440-1550
Průměr sání a odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu 3/4“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5%
Napětí/ Elektrické krytí/motoru V / Hz 230/50/IP 44/IP56
Spotřeba plynu (max./min.příkon) m3 / h 2,7/1,8 3,7/2,4 4,7/3,0 6,6/4,3
Váha kg 155 177 189 245

 

Průtok vzduchu při 22 °C / 60 % r.v. a statickem tlaku (efektivní)
2 Průtok vzduchu a statickem tlaku (efektivní), při 22 °C/60%r.v.
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. ve vzdálenosti 5m.
manual_beta-e-i_07-09-04-2016
manual_beta-e-i_07-09-04-2016.pdf (3,8 MB)
prohlaseni_o_shode_beta-e-i-2013
prohlaseni_o_shode_beta-e-i-2013.pdf (102,02 KB)
vykresova_dokumentace_beta_sestava_vzduchotechnika
vykresova_dokumentace_beta_sestava_vzduchotechnika.dwg (88,66 KB)
vykresova_dokumentace_beta35
vykresova_dokumentace_beta35.dwg (65,22 KB)
vykresova_dokumentace_beta45
vykresova_dokumentace_beta45.dwg (138,38 KB)

IOTA - Studená vratová clona

iota  iota sterbina 

Vratová clona IOTA využívá výkonné axiální ventilátory, které jsou zabudované do metrových segmentů s tlakovým difuzorem.
Obvykle se používá pro vertikální instalaci, tedy s horizontálním prouděním vzduchu s možností horizontální instalace, tedy s vertikálním proudem vzduchu.
Délku clony lze zvolit v podstatě libovolnou podle metrových segmentů, které na sebe konstrukčně navazují.
Tento druh clon je vhodný pro zvlášť vysoké nebo široké vratové otvory. Pro široké vratové otvory je nutné použít dvě clony naproti sobě.

 • Vhodné pro vysoké či široké otvory vrat
 • Cenově výhodné řešení 
 • Vhodné pro málo intenzivní provoz vrat
 • Lze umístit i horizontálně
 • Velmi účinný difuzor se široku štěrbinou a nastavitelnou lamelou
 • Vysoký průtok vzduchu
 • Bezpečný provoz
 • Levný provoz
 • Použitelné pro libovolně velké otvory

Vratové clony IOTA C mají záruku 24 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP/KÓD IOTAC3045 IOTAC4045 IOTAC5045 IOTAC3050 IOTAC4050 IOTAC5050
Výška / počet segmentů mm/ks 3000/3 4000/4 5000/5 3000/3 4000/4 5000/5
Průtočné množství vzduchu m3/h 6930 9240 11550 12600 16800 21000
Šířka výstupní štěrbiny mm 70 (nastavitelná lamela) 120 (nastavitelná lamela)
Užitečný dosah proudu vzduchu m 4 5
Průměr/počet ventilátorů mm/ks 450/3 450/4 450/5 500/3 500/4 500/5
Elektrický příkon/napětí/proud W/V-Hz/A 735/230-50/3,3 980/230-50/4,4 1225/230-50/5,5 1140/230-50/6 1520/230-50/8 1900/230-50/10
Elektrické krytí motoru IP 44
Váha kg 127 170 220 135 172 230

 

1. - Umístění 1ks clony do šířky vrat max. 4000mm

2. - Umístění 2ks clony do šířky vrat max. 8000mm

3. - Umístění 2ks clony zády (ventilátory) k sobě. Minimální vzdálenost 500mm

instalace vratovzch clon - priklady,

cz_prohlaseni_o_shode_iota_C_vratova_clona_studena
cz_prohlaseni_o_shode_iota_C_vratova_clona_studena.pdf (107,94 KB)
manual_IOTA_IOTAW_31-13-02-2016
manual_IOTA_IOTAW_31-13-02-2016.pdf (1,18 MB)
vykresova-dokumentace_iota
vykresova-dokumentace_iota.dwg (115,88 KB)