Stránka se nahrává...

Aktuality

5 důvodů
PROČ infrazářič COMPACT
5 důvodů
IOTA
studená vratová clona
IOTA
ALFA ECO
plynový ohřívač vzduchu
ALFA ECO
ALFA TOP
plynový ohřívač vzduchu
ALFA TOP
IOTA GAS
plynová vratová clona
IOTA GAS
ZETA
teplovodní ohřívač vzduchu
ZETA
Odkouření
jednotrubkové
Odkouření
KATALOG 2014
katalog výrobků 2014
KATALOG 2014

5 důvodů PROČ infrazářič COMPACT TOP dosáhl účinnost 80,7%

Zaregistrovali jsme diskuse a pochybnosti zda je možné, aby tmavý plynový infrazářič LERSEN COMPACT TOP dosáhl účinnost sálání 80,7% a proto jsme se rozhodli, že zveřejníme všechny inovativní úpravy, díky kterým jsme této účinnosti dosáhli. Účinnost sálání byla měřena v Institutu technologie na univerzitě v Německém Karlsruhe. Tento institut je nezávislým zkušebním ústavem, který je vybaven potřebnou technologií pro přesné měření sálání a ten také vydal platný certifikát potvrzující tuto účinnost. Certifikát je volně ke stažení na www.lersen.com.

Důvod 1. HOŘÁK
Hořák jsme zvolili jako atmosferický s tažným spalinovým ventilátorem. Jeho konstrukce umožňuje natáhnout plamen až do délky 4 m u COUT06. Dochází tak lepšímu rozložení teploty při průchodu radiační trubicí. Graf vysálané energie ukazuje, že nejvyšší teplota je až ve třetím metru délky zářiče.

Graf rozložení vysálané energie

Důvod 2. REFLEKTOR
Je potřeba si uvědomit, že více než 60% povrchu radiační trubice směřuje sálavý tok jinam než k zemi. Geometrie reflektoru hraje při odvádění sálání z vrchní plochy trubic zásadní roli. Reflektor jsme proto udělali
větší a hlubší a také jsme navrhli optimální úhly zalomení tak, aby se elektromagnetické vlny odrážely požadovaným směrem.

 

reflektor

Důvod 3. IZOLACE
Jestliže není reflektor izolovaný dochází k zahřívání plochy reflektoru a ta následně odvádí teplo ve formě konvekce a částečně i sálání do prostoru nad reflektor. Vyjádřeno procentuálně se nejedná o velké číslo, ale bylo-li cílem dosáhnout maximální účinnosti, bylo nezbytné i tuto okolnost zohlednit.

 izolace

Důvod 4. MATERIÁL

Pro povrch reflektoru jsme použili strukturovaný hliník. Tento materiál v sobě nese hned několik výhod.
a. Ze všech cenově dostupných kovů nejlépe odráží elektromagnetické vlny. Např. cca o 10% lépe než nerezová ocel.
b. Jeho povrch není hladký, ale strukturovaný. Vysálané vlny se tedy neodráží zpět ke zdroji tepla, ale zalomí se a jsou tak snadněji nasměrovány k zemi.
c. Strukturovaný povrch je také konstrukčně pevnější a stálejší. Nedochází tak k nežádoucím deformacím

 material

Důvod 5. KONVEKCE
Tím, že je COMPACT sestavován z 2 m dlouhých segmentů, které jsou od sebe odděleny (ale i spojeny) díky přepážkám, nedochází v prostoru pod reflektorem k pohybu různě ohřátého vzduchu. U hořákového boxu je vzduch v prostoru pod reflektorem teplejší a u kolene chladnější. Není-li reflektor rozdělen přepážkami, vzduch se pod reflektorem pohybuje a odebírá konvekcí teplo z radiačních trubic. Takto ohřátý vzduch má tendenci “přetékat” přes hrany reflektoru do prostoru nad zářič.

Spojeni šrouby - Červené body znázorňují místo spoje

  

ZÁVĚREM
Je-li běžná účinnost tmavých neizolovaných infrazářičů na úrovni 65% a LERSEN COMPACT TOP dosáhl 80,7% je rozdíl v účinnosti sálání cca 15 procentních bodů. Jestliže připustíme, že každé jedno vylepšení přineslo efekt pro vyšší účinnost sálání v průměru ve výši 3%, dostaneme se na hledaných 15% rozdílu v účinnosti sálání mezi LERSEN COMPACT TOP a klasickým infrazářičem. Kompletní informace k infrazářiči COMPACT TOP naleznete na webových stránkách www.lersen.com v sekci PRODUKTY. 

Technické informace, manuál a výkresovou dokumentaci najdete   >   ZDE

Vladimír Malena
majitel, jednatel a šéfkonstruktér Lersen CZ s.r.o.
V Chotyni 26.6.2015

IOTA - Studená vratová clona

iota  iota sterbina 

Vratová clona IOTA využívá výkonné axiální ventilátory, které jsou zabudované do metrových segmentů s tlakovým difuzorem.
Obvykle se používá pro vertikální instalaci, tedy s horizontálním prouděním vzduchu s možností horizontální instalace, tedy s vertikálním proudem vzduchu.
Délku clony lze zvolit v podstatě libovolnou podle metrových segmentů, které na sebe konstrukčně navazují.
Tento druh clon je vhodný pro zvlášť vysoké nebo široké vratové otvory. Pro široké vratové otvory je nutné použít dvě clony naproti sobě.

 • Vhodné pro vysoké či široké otvory vrat
 • Cenově výhodné řešení 
 • Vhodné pro málo intenzivní provoz vrat
 • Lze umístit i horizontálně
 • Velmi účinný difuzor se široku štěrbinou a nastavitelnou lamelou
 • Vysoký průtok vzduchu
 • Bezpečný provoz
 • Levný provoz
 • Použitelné pro libovolně velké otvory
TYP/KÓD IOTA C 3145 IOTA C 4145 IOTA C 5145 IOTA C 3150 IOTA C 4150 IOTA C5150
Výška / počet segmentů mm/ks 3000/3 4000/4 5000/5 3000/3 4000/4 5000/5
Průtočné množství vzduchu m3/h 6930 9240 11550 12600 16800 21000
Šířka výstupní štěrbiny mm 70 (nastavitelná lamela) 120 (nastavitelná lamela)
Užitečný dosah proudu vzduchu m 4 5
Průměr/počet ventilátorů mm/ks 450/3 450/4 450/5 500/3 500/4 500/5
Elektrický příkon/napětí/proud W/V-Hz/A 735/230-50/3,3 980/230-50/4,4 1225/230-50/5,7 1140/230-50/6 1520/230-50/8 1900/230-50/10,5
Elektrické krytí motoru IP 44
Váha kg 127 170 220 135 172 230

 

1. - Umístění 1ks clony do šířky vrat max. 4000mm

2. - Umístění 2ks clony do šířky vrat max. 8000mm

3. - Umístění 2ks clony zády (ventilátory) k sobě. Minimální vzdálenost 500mm

instalace vratovzch clon - priklady,

cz_prohlaseni_o_shode_iota_vratova_clona_studena
cz_prohlaseni_o_shode_iota_vratova_clona_studena.pdf (104,51 KB)
iota c_katatalog-list_27_2014
iota c_katatalog-list_27_2014.pdf (285,5 KB)
manual_iota_iotaw_30-18-06-2015
manual_iota_iotaw_30-18-06-2015.pdf (471,77 KB)
manual_iota_iotaw_31-18-06-2015-sk
manual_iota_iotaw_31-18-06-2015-sk.pdf (528,34 KB)
vykresova-dokumentace_iota
vykresova-dokumentace_iota.dwg (115,88 KB)

ALFA ECO - Plynový ohřívač vzduchu 

alfa_eco

Ekonomická řada Alfa ECO. Tyto jednotky používají premixovou technologii hořáku s dvoustupňovým řízením výkonu.
Výkon je řízen v závislosti na tepelné výměně a její účinnosti. Uživatel si může zvolit úsporný režim regulace výkonu
(např. vytápěni skladů a těžkých výrobních provozů) nebo komfortní režim s vyšším teplotním spádem a
rychlým natopením prostoru na požadovanou teplotu (montážní dílny, společenské sály atd.)
Plynové ohřívače vzduchu Alfa lze doplnit o systém centrální regulace Lersen.NET II.
Jednotky jsou osazeny konektorem pro připojení centrální regulace nebo pro komfortní dálkové ovládání,
které zajišťuje potřebné ovládací funkce z obslužné výšky.

alfa eco

 • Ekonomická řada, velmi nízká pořizovací cena
 • Modulace dva stupně výkonu podle teploty spalin
 • Možnost velmi dlouhých odvodů spalin
 • Možnost horizontální a vertikální instalace
 • Konstrukce výměníku brání stratifikaci
 • Dlouhý dosah proudu vzduchu
 • Možnost připojení dálkového ovládání
 • Možnost napojení centrální regulace Easy.Net.Standard
 • Záruka 60 měsíců
 • Široký sortiment příslušenství
 • Výkon 15 - 45kW
 • Množství vzduchu 3095 - 5502 m3/h
TYP ALFA ECO 15 ALFA ECO 25 ALFA ECO 35 ALFA ECO 49
Jmenovitý příkon max. kW 17 28 39 54
Jmenovitý příkon min. kW 14,7 18,2 25,4 35,1
Jmenovitý výkon max. kW 15,5 25,5 35,5 49,2
Jmenovitý výkon min. kW 13,6 16,8 23,4 32,3
Účinnost (max. příkon) % 91,5 90,9 91,1 91,2
Účinnost (min. příkon) % 92,5 91,9 92,5 92,1
Δt (max.) °C 31 31 27 25
Dosah proudu vzduchu (1) m 15 15 20 20
Průtok vzduchu (2) m3/h 3095 3454 4078 5502
Elektrický příkon jednotky W 190 220 310 610
Počet / Ø ventilátoru mm 1 / 350 1 / 400 1 / 450 1 / 500
Hladina akustického tlaku 4 | 5 dB(A) 53,1 | 48,5 54,6 | 49,6 58,4 | 52,2 63,3 | 58,1
Tlaková ztráta ventilátoru Pa 90 150 85 140
Ø sání a odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu 3 / 4“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5%
Elektrické připojení V 230 / 50 Hz
El. krytí ventilátoru // jednotky IP44 // IP20 (IP44 6)
Spotřeba plynu (max./min.) m3/h 1,6/1,4 2,7/1,7 3,7/2,4 5,2/3,3
Váha kg 79 94 106 119

 

1 Dosah proudění vzduchu (průtok) ve volném prostoru, zbytková rychlost 0,25 m.s-1 [m] (22°C, 60% r.v)
2 Průtok (22°C, 60% r.v)
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Ekvivalentní hodnota akustického tlaku a hluku nezatížené jednotky
ve vzdálenosti 5m v prostoru s průměrnými referenčními vlastnostmi na základě
měření podle platných ČS tech. norem (ČSN ISO 1996-1, 1996-2, 1996-3)
5 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. Vzdálenost 5m.
6 Při instalaci kitu IPX4 IP44 (obj. č. KIP4400001) je krytí jednotky IP44

Graf

graf dosah proudu vzduchu ALFA

alfa-eco_katatalog-list_9_2014
alfa-eco_katatalog-list_9_2014.pdf (292,56 KB)
alfa_eco_015_045
alfa_eco_015_045.dwg (631,02 KB)
certifikat_alfa-eco_912990057
certifikat_alfa-eco_912990057.pdf (2,86 MB)
cz_prohlaseni_o_shode_alfaeco2010
cz_prohlaseni_o_shode_alfaeco2010.pdf (104,75 KB)
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa.pdf (375,16 KB)
manual_ALFA-TOP-ECO_44-23-07-2015
manual_ALFA-TOP-ECO_44-23-07-2015.pdf (2,04 MB)

ALFA TOP - Plynový ohřívač vzduchu 

ALFA TOP
 
 
Prémiová řada ALFA TOP používá plynule modulovaný výkon hořáku řízený na základě měřené účinnosti tepelné výměny. Plynulým řízením výkonu hořáku se zajišťuje výrazně snížená spotřeba plynu. Výhodou řady ALFA TOP je optimální výstupní teplota vzduchu z jednotky. Řízení výkonu Lersen Flexi Drive zajišťuje optimální teplotní spád se stálou komfortní teplotou na výstupu z jednotky bez přehřátého proudu vzduchu. Jednotky ALFA TOP tak podstatně zamezují stratifikaci horkého vzduchu v průřezu haly a zvyšují ekonomickou výhodnost oproti standardním zavedeným systémům. Samozřejmostí prémiové značky TOP je použití nejlepší materiálové řady. Součástí jednotek je komfortní dálkové ovládání, které zajišťuje potřebné ovládací funkce z obslužné výšky.
alfa top
 
 • Inteligentní modulace výkonu hořáku podle teploty spalin
 • Ekologický premixový hořák technologie Honeywell
 • Nerezová spalovací komora, nerezové žaluzie
 • Možnost vertikální a horizontální instalace
 • Použití směšovacích komor pro větrání
 • Speciální sekundární žaluzie windmax
 • Vysoké průtoky a dosahy proudu vzduchu
 • Konektor centrální regulace
 • Zvýšení krytí na IP 44 na objednávku
 • Záruka 84 měsíců
 • Široký sortiment příslušenství
 • Uvedení do provozu zdarma
 • Možnost instalace sání a odkouření v součtu až 20m (10+10) v Ø 100 mm
 • V ceně je dálkové ovládání jednotky (provedení horizontální
 • Výkonová řada 13,6 - 69 kW
 • Množství vzduchu 3095- 7045m3/h
TYP ALFA TOP 15 ALFA TOP 20 ALFA TOP 25 ALFA TOP 29 ALFA TOP 35 ALFA TOP 40 ALFA TOP 49 ALFA TOP 62
Jmenovitý příkon max. kW 17 22 28 32 39 43 54 69
Jmenovitý příkon min. kW 14,7 17,0 18,2 20,8 25,4 27,9 35,1 44,9
Jmenovitý výkon max. kW 15,5 20,0 25,5 28,9 35,5 39,9 49,2 62,6
Jmenovitý výkon min. kW 13,6 15,6 16,8 19,2 23,4 26,4 32,3 41,5
Účinnost (max. příkon) % 91,5 90,7 90,9 90,4 91,1 90,3 91,2 90,8
Účinnost (min. příkon) % 92,5 91,8 91,9 92,5 92,5 94,0 92,1 92,5
Δt (max.) °C 31 28 31 24 27 25 25 31
Dosah proudu vzduchu (1) m 15 15 15 15 20 20 20 25
Průtok vzduchu (2) m3/h 3095 3727 3454 4119 4078 5502 5502 7045
Elektrický příkon jednotky W 190 220 220 310 310 610 610 460
Počet / Ø ventilátoru mm 1 / 350 1 / 400 1 / 400 1 / 450 1 / 450 1/500 1 / 500 2 / 400
Hladina akustického tlaku 4 | 5 dB(A) 53,1 | 48,5 54,9 | 50,1 54,6 | 49,6 58,7 | 52,6 58,4 | 52,2 61,1 | 58,3 63,3 | 58,1 61,9 | 60,3
Tlaková ztráta ventilátoru Pa 90 150 150 85 85 140 150
Ø sání a odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu 3 / 4“ 1“
Připojovací tlak plynu (3) kPa 1,8 - 4,0 +/- 5%
Elektrické připojení V 230 / 50 Hz
El. krytí ventilátoru // jednotky IP44 // IP20 (IP44 6)
Spotřeba plynu (max./min.) m3/h 1,6/1,4 2,1/1,6 2,7/1,7 3,0/2,0 3,7/2,4 3,9/2,6 5,2/3,3 6,6/4,3
Váha kg 79 81 94 96 106 111 119 128

 

1 Dosah proudění vzduchu (průtok) ve volném prostoru, zbytková rychlost 0,25 m.s-1 [m] (22°C, 60% r.v)
2 Průtok (22°C, 60% r.v)
3 Tlak v plynovém řádu nesmí kolísat o více než +-5% od nastavené hodnoty
a nikdy nesmí přesáhnout uvedené mezní hodnoty připojovacího tlaku plynu.
4 Ekvivalentní hodnota akustického tlaku a hluku nezatížené jednotky
ve vzdálenosti 5m v prostoru s průměrnými referenčními vlastnostmi na základě
měření podle platných ČS tech. norem (ČSN ISO 1996-1, 1996-2, 1996-3)
5 Hladina akustického tlaku na základě výpočtu při umístění jednotek
v prostoru se středním součinitelem pohltivosti zvuku =1,0. Vzdálenost 5m.
6 Při instalaci kitu IPX4 IP44 (obj. č. KIP4400001) je krytí jednotky IP44

Graf

graf dosah proudu vzduchu ALFA

alfa-top_katatalog-list_8_2014
alfa-top_katatalog-list_8_2014.pdf (315,29 KB)
certifikat_alfa_top_ip44_alfatop35
certifikat_alfa_top_ip44_alfatop35.pdf (445,04 KB)
cz_prohlaseni_o_shode_alfatop2010
cz_prohlaseni_o_shode_alfatop2010.pdf (104,75 KB)
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa
graf_dosahu_vzduchu_jednotel_alfa.pdf (375,16 KB)
manual_ALFA-TOP-ECO_44-23-07-2015
manual_ALFA-TOP-ECO_44-23-07-2015.pdf (2,04 MB)
vykresova-dokumentace-alfa_top_015_062
vykresova-dokumentace-alfa_top_015_062.dwg (809,55 KB)

IOTA GAS - Plynová vratová clona

iota_gas 

 iota gas sterbina

 

Vratová clona IOTA GAS je vhodná především pro objekty, kde jsou dlouhodobě a intenzivně otevíraná vrata, popřípadě je zde kladen vysoký nárok na tepelný komfort. Clony IOTA GAS zajistí před otvorem rovnoměrnou tlakovou bariéru ohřátého vzduchu a zamezí tím zvýšení tepelné ztráty a průniku studeného vzduchu do prostoru haly. Clony jsou konstruovány tak, že je zde možné zvolit režim Komfort, který zajišťuje průběžný ohřev výměníku a tím i okamžitý náběh ohřátého vzduchu do prostoru před vraty.

iota gas stand-by

 • Energeticky nejúspornější druh clony s plynovým ohřevem na trhu
 • Úsporný a ekologický přetlakový hořák
 • Automatický provoz
 • K dispozici ihned ohřátý vzduch 
 • Vhodné pro dlouhodobý provoz
 • Instalace jak vertikální - podél vrat i horizontální nad vraty
TYP/KÓD IOTA G03  IOTA G04 IOTA G05
Jmenovitý příkon max. kW 33 42 59
Jmenovitý výkon max. kW 29,7 37,8 53,8
Účinnost (max. příkon) % 90 91,2
Delta t (průměrná na výstupu při běžícím hořáku) °C 19 17
Tlak na trysce/ Průměr trysky mbar/mm 110/5 100/6 100/7
Výstupní tlak spalin Pa 28 26 26
Užitečný dosah proudu vzduchu m 4
Průtok vzduchu m3 / h 5600 7500 9300
Průměr/počet ventilátoru mm/ks 450/3 450/4 450/5
Šířka výstupní štěrbiny (stavitelná lamela) mm 70
Tryska - výfuk vzduchu (výška clony) mm 3000 4000 5000
Průměr sání/odvodu spalin mm 100
Průměr připojení plynu/připojovací tlak plynu inch/ kPa 3 / 4“ / 2,0 - 3,0 (+/- 5%)  1“ / 2,0 - 3,0 (+/- 5%)
Elektrický příkon/napětí/proud W/V-Hz/A 820/230-50/3,5 1060/230-50/4,7 1325/230-50/6,0
Spotřeba plynu (max. přík.) m3 / h 3,4 4,7 6,1
Váha kg 235 303 400
 
 
 
 
 
Čidlo provozu STAND-BY  >>
 
tato funkce zajišťuje při max. úspoře plynu udržovat clonu
předehřátou tak 
aby po zvednutí vrat byl k dispozici ihned ohřátý vzduch
a zamezilo se úniku tepla z vytopeného prostoru haly.
 
IOTA GAS funkce STAND-BY 
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn
cz_prohlaseni_o_shode_iota_gas_vratova_clona_plyn.pdf (95,11 KB)
iota-gas_katatalog-list_25_2014
iota-gas_katatalog-list_25_2014.pdf (318,27 KB)
manual_IOTAGAS_36-23-07-2015
manual_IOTAGAS_36-23-07-2015.pdf (858,25 KB)
vykresova-dokumentace_iota-gas
vykresova-dokumentace_iota-gas.dwg (856,3099999999999 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m
vykresova-dokumentace_iota_gas_3m.dwg (391,44 KB)
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m
vykresova-dokumentace_iota_gas_4m.dwg (856,3099999999999 KB)

ZETA - Teplovodní ohřívač vzduchu 

zeta

Teplovodní ohřívače vzduchu ZETA S se svojí variabilitou a množstvím příslušenství lze použít v nejrůznějších prostředích. Od malých dílen až po velké výrobní, skladovací či veřejné prostory.Axiální ventilátor (se stupněm krytí IP 54 na objednávku) saje vzduch z interiéru (z exteriéru přes větrací směšovací komory) a skrze Al/Cu teplovodní výměník jej vhání do vytápěného prostoru. Teplovzdušná jednotka ZETA S odpovídá svou konstrukcí a použitým dílům požadavkům na kvalitní výrobek průmyslového vytápění s dlouhou životností a variabilním příslušenstvím. 

 zeta ovladani scame

 • Ekonomická řada velmi nízká pořizovací cena
 • Široký sortiment příslušenství
 • Možnost regulace otáček ventilátoru / průtoku vzduchu
 • Jedno až čtyřřadé výměníky s vysokou účinností
 • Horizontální a vertikální instalace
 • Speciální sekundární žaluzie Windmax
 • Použitelnost až do tlaku 3MPa a teploty až do 130°C
 • Možnost napojení na centrální regulaci Lersen.net II
 • Zvýšení krytí na IP 54 na objednávku*
 • Ventilátory do výbušného prostředí*
 • Nerezové provedení do agresivního prostředí*
 • Výkonová řada 10 - 86 kW**
 • Množství vzduchu 1090- 8535m3/h
TYP- ZETA 1230 1235 3235 3240 3335 3340 4240 4245 4340 4345 6245 6250 6345 6350 6445 6450
Velikost 1 3 4 6
Topný výkon/teplota sání 5°C 1) kW 10 11 21 22 29 31 30 35 40 42 40 45 50 60 52 68
Topný výkon/teplota sání 15°C 1) kW 8 10 17 18 24 26 25 27 32 34 32 36 41 50 43 55
Chladící výkon 2) kW 3 4 5 6 6 7 8 9 15 16 13 14 19 23 25 31
Průtok vzduchu m3/h 1090 1455 2632 3015 2501 2830 3469 4001 3077 3371 4116 5287 3644 5013 2986 4501
Δt vzduchu °C 25 21 23 21 33 31 25 23 36 35 28 24 38 34 49 42
Průměr ventilátoru mm 300 350 350 400 350 400 400 450 400 450 450 500 450 500 450 500
Elektrický příkon (230V) W 66 135 135 160 135 160 160 245 160 245 245 530 245 530 245 530
Proud motoru (230V) A 0,29 0,58 0,58 0,73 0,58 0,73 0,73 1,1 0,73 1,1 1,1 3,3 1,1 3,3 1,1 3,3
Napájecí napětí V/Hz 230/50 nebo 400V/50
Elektrický příkon (400V) W x 180/130 180 180 180/120 630 180 630/430 650 630 650 630 650
Proud motoru (400V) A x 0,37/0,21 0,35 0,37 0,35/0,19 1,1 0,35 1,1/0,7 1,15 1,1 1,15 1,1 1,15
Hladina akustického tlaku dB/A 51 58 55 64 55 64 62 63 60 61 62 65 67 66 66 69
El. krytí jednotky/motoru IP20/IP44 (na objednávku IP54/IP67)
Dosah proudu vzduchu 3) m 9 10 13 14 15 16 18 19 16 17 19 20 18 19 16 17
Tlaková ztráta vzduchu Pa 55 93 82 105 112 140 67 86 81 95 51 80 61 108 57 118
Počet řad výměníku ks 2 3 2 3 2 3 4
Průměr připojení 3/4“ M 1.1/4“ M
Max. teplota/tlak vody °C/MPa 130/3
Průtok vody 4)  m3/h 0,43 0,49 0,92 0,98 1,28 1,37 1,36 1,45 1,74 1,83 1,72 1,95 2,16 2,6 2,27 2,96
Hmotnost kg 14 15 21 22 23 25 29 30 32 34 36 45 39 48 52 61

 

1,4 Výkony, průtoky, delta t, ZETA 1,3,4,6, teplotní spád vody 80/60 °C, teplota vstupního vzduchu 5/15 °C
2 Chladící výkony ZETA 1,3,4,6, teplotní spád vody 6/12°C, teplota vstupního vzduchu 28 °C
3 Dosah proudu vzduchu při zbytkové rychlosti 2km/h (0,556m/s)
Průtok vzduchu a dosah proudění vzduchu při 20 °C/60%r.v.

objednací čísla - identifikace kódu

manual_ZETA_09-30-06-2015
manual_ZETA_09-30-06-2015.pdf (1,45 MB)
prohlaseni-o-shode-zeta-2014
prohlaseni-o-shode-zeta-2014.pdf (240,8 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3.dwg (90,73 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4.dwg (186,09 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6.dwg (103,58 KB)
zeta_katatalog-list_10_2014
zeta_katatalog-list_10_2014.pdf (295,6 KB)

 Komínové systémy - sání, odtah - provedení jednotrubkové

odkoreni

Požadavky na vzduch pro spalování
Pokud přísun vzduchu pro spalování není dostatečný, nebo znečištěný, zhorší se účinnost spalování a může dojít až k poškození jednotky. Nezbytnost dostatečného přísunu vzduchu se vztahuje na všechna zařízení spalující paliva včetně zařízení s nuceným odtahem spalin. Nedostatek vzduchu pro spalování zapříčiní tvorbu oxidů uhlíku, které mohou být jedovaté.

Instalace odtahu spalin
Veškeré spoje přívodu vzduchu a spalinových cest musí být utěsněny vhodným těsnícím materiálem tak, aby nedocházelo k nedovolenému přisávání spalovacího vzduchu a k úniku spalin mimo místa k tomu určená. Při instalaci plynových teplovzdušných jednotek na otočné konzoli musí být sání i odtah spalin napojen vhodnou flexibilní hadicí. Při instalaci plynových tmavých infrazářičů musí být sání i odtah spalin napojen vhodnou flexibilní hadicí. V případě použití axiálního odkouření musí být odtah spalin napojen na střední trubku odkouření. Pro zamezení vniknutí kondenzátu zpět do jednotky, je vhodné mít proti jeho zamrznutí v zimním období instalovánu kondenzační jímku. Vždy se ujistěte, že komíny odtahu spalin a přívodu vzduchu jsou opatřeny ochrannou mřížkou proti vniknutí ptactva.

odtahy_C

N105CF Flexi prodloužení  100/425mm ODTAH nahrazuje 105CV odtah

odkoureni_jednotrubkove 

 
odkoureni_jednotrubkove_125mm   

igc-prohlaseni-o-shode-al-2011
igc-prohlaseni-o-shode-al-2011.pdf (630,15 KB)
igc-prohlaseni-o-shode-cz_120
igc-prohlaseni-o-shode-cz_120.pdf (570,47 KB)
igc-prohlaseni-o-shode-cz_200
igc-prohlaseni-o-shode-cz_200.pdf (542,1 KB)
igc-prohlaseni-o-shode-cz_300
igc-prohlaseni-o-shode-cz_300.pdf (544,95 KB)
igc-prohlaseni-o-shode-20120206133211
igc-prohlaseni-o-shode-20120206133211.pdf (462,59 KB)
odkoureni_typove_priklady_odtahu
odkoureni_typove_priklady_odtahu.pdf (62,01 KB)
prvky-sani-odtah-jednotrubkove-100_katatalog-list_15_2014
prvky-sani-odtah-jednotrubkove-100_katatalog-list_15_2014.pdf (153,28 KB)
prvky-sani-odtah-jednotrubkove-125_katatalog-list_17_2014
prvky-sani-odtah-jednotrubkove-125_katatalog-list_17_2014.pdf (237,71 KB)
vykresova-dokumentace-102c
vykresova-dokumentace-102c.dwg (87,25 KB)
vykresova-dokumentace-105c
vykresova-dokumentace-105c.dwg (87 KB)
vykresova-dokumentace-105cf
vykresova-dokumentace-105cf.dwg (96,97 KB)
vykresova-dokumentace-105cv
vykresova-dokumentace-105cv.dwg (108,06 KB)
vykresova-dokumentace-108c
vykresova-dokumentace-108c.dwg (91,31 KB)
vykresova-dokumentace-108ch
vykresova-dokumentace-108ch.dwg (86,75 KB)
vykresova-dokumentace-110c
vykresova-dokumentace-110c.dwg (85,25 KB)
vykresova-dokumentace-115c
vykresova-dokumentace-115c.dwg (86 KB)
vykresova-dokumentace-115ch
vykresova-dokumentace-115ch.dwg (85,25 KB)
vykresova-dokumentace-120c
vykresova-dokumentace-120c.dwg (85,75 KB)
vykresova-dokumentace-145co
vykresova-dokumentace-145co.dwg (88,88 KB)
vykresova-dokumentace-193co
vykresova-dokumentace-193co.dwg (89,63 KB)
vykresova-dokumentace-509ck
vykresova-dokumentace-509ck.dwg (97,09 KB)
vykresova-dokumentace-518cs
vykresova-dokumentace-518cs.dwg (87,88 KB)
vykresova-dokumentace-519br
vykresova-dokumentace-519br.dwg (90,47 KB)
vykresova-dokumentace-519cr
vykresova-dokumentace-519cr.dwg (87,34 KB)
vykresova-dokumentace-552cn
vykresova-dokumentace-552cn.dwg (87,63 KB)
vykresova-dokumentace-890ch
vykresova-dokumentace-890ch.dwg (85,38 KB)

Připravili jsme pro Vás nový katalog výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2014  ...

ukazka katalog dvoustrana

lersen_katalog2014
lersen_katalog2014.pdf (7,79 MB)