Stránka se nahrává...

Aktuality

Odkouření
jednotrubkové
Odkouření
Stupně ochrany
značení krytí IP xx
Stupně ochrany
DC ECO/DC
světlé infrazářiče
DC ECO/DC
REFLEKTORY
Mýty a pověry
REFLEKTORY
VYTÁPĚNÍ HAL
ideální způsob
VYTÁPĚNÍ HAL
KING
destratifikátory
KING
FLEXIDRIVE
systém plynulé modulace
FLEXIDRIVE
COMPACT
posouvá laťku výš
COMPACT

 Komínové systémy - sání, odtah - provedení jednotrubkové

odkoreni

Požadavky na vzduch pro spalování
Pokud přísun vzduchu pro spalování není dostatečný, nebo znečištěný, zhorší se účinnost spalování a může dojít až k poškození jednotky. Nezbytnost dostatečného přísunu vzduchu se vztahuje na všechna zařízení spalující paliva včetně zařízení s nuceným odtahem spalin. Nedostatek vzduchu pro spalování zapříčiní tvorbu oxidů uhlíku, které mohou být jedovaté.

Instalace odtahu spalin
Veškeré spoje přívodu vzduchu a spalinových cest musí být utěsněny vhodným těsnícím materiálem tak, aby nedocházelo k nedovolenému přisávání spalovacího vzduchu a k úniku spalin mimo místa k tomu určená. Při instalaci plynových teplovzdušných jednotek na otočné konzoli musí být sání i odtah spalin napojen vhodnou flexibilní hadicí. Při instalaci plynových tmavých infrazářičů musí být sání i odtah spalin napojen vhodnou flexibilní hadicí. V případě použití axiálního odkouření musí být odtah spalin napojen na střední trubku odkouření. Pro zamezení vniknutí kondenzátu zpět do jednotky, je vhodné mít proti jeho zamrznutí v zimním období instalovánu kondenzační jímku. Vždy se ujistěte, že komíny odtahu spalin a přívodu vzduchu jsou opatřeny ochrannou mřížkou proti vniknutí ptactva.

odtahy_C

odkoureni_jednotrubkove   
odkoureni_jednotrubkove_125mm   

igc-prohlaseni-o-shode-al-2011
igc-prohlaseni-o-shode-al-2011.pdf (630,15 KB)
igc-prohlaseni-o-shode-20120206133211
igc-prohlaseni-o-shode-20120206133211.pdf (462,59 KB)
katalogovy-list_2013-odkoureni
katalogovy-list_2013-odkoureni.pdf (386,63 KB)
katalogovy-list_2014-odkoureni-125mm
katalogovy-list_2014-odkoureni-125mm.pdf (227,67 KB)
odkoureni_typove_priklady_odtahu
odkoureni_typove_priklady_odtahu.pdf (62,01 KB)
vykresova-dokumentace-102c
vykresova-dokumentace-102c.dwg (87,25 KB)
vykresova-dokumentace-105c
vykresova-dokumentace-105c.dwg (87 KB)
vykresova-dokumentace-105cf
vykresova-dokumentace-105cf.dwg (96,97 KB)
vykresova-dokumentace-105cv
vykresova-dokumentace-105cv.dwg (108,06 KB)
vykresova-dokumentace-108c
vykresova-dokumentace-108c.dwg (91,31 KB)
vykresova-dokumentace-108ch
vykresova-dokumentace-108ch.dwg (86,75 KB)
vykresova-dokumentace-110c
vykresova-dokumentace-110c.dwg (85,25 KB)
vykresova-dokumentace-115c
vykresova-dokumentace-115c.dwg (86 KB)
vykresova-dokumentace-115ch
vykresova-dokumentace-115ch.dwg (85,25 KB)
vykresova-dokumentace-120c
vykresova-dokumentace-120c.dwg (85,75 KB)
vykresova-dokumentace-145co
vykresova-dokumentace-145co.dwg (88,88 KB)
vykresova-dokumentace-193co
vykresova-dokumentace-193co.dwg (89,63 KB)
vykresova-dokumentace-509ck
vykresova-dokumentace-509ck.dwg (97,09 KB)
vykresova-dokumentace-518cs
vykresova-dokumentace-518cs.dwg (87,88 KB)
vykresova-dokumentace-519br
vykresova-dokumentace-519br.dwg (90,47 KB)
vykresova-dokumentace-519cr
vykresova-dokumentace-519cr.dwg (87,34 KB)
vykresova-dokumentace-552cn
vykresova-dokumentace-552cn.dwg (87,63 KB)
vykresova-dokumentace-890ch
vykresova-dokumentace-890ch.dwg (85,38 KB)

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.
Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem , vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí: 
• IP 0x - Nechráněno
• IP 1x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších. (Například před náhodným dotykem ruky.)
• IP 2x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších. (Např. prsty.)
• IP 3x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších. (Nářadí a dráty)
• IP 4x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších. (Nástroje, drátky)
• IP 5x - Chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem.
• IP 6x - Úplně chráněno před prachem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:
• IP x0 - Nechráněno
• IP x1 - Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody
• IP x2 - Ochrana před přímým dopadem vody do 15° od svislice.
• IP x3 - Ochrana před přímým dopadem vody až 60° od svislice.
• IP x4 - Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
• IP x5 - Ochrana proti proudu vody nízkého tlaku ze všech směrů
• IP x6 - Ochrana proti dočasnému zaplavení vodou
• IP x7 - Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. (15 cm až 1 m hloubky)
• IP x8 - Ochrana proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody.

Příklad: zařízení má ochranu krytím IP44 - tzn.:
je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších. (Nástroje, drátky) + proti vodě stříkající ze všech směrů

DC/DC ECO - Světlý plynový infrazářič

DC-eco

Světlý infrazářič vyzařuje teplo z keramických destiček, na jejichž povrchu dochází k bezplamennému hoření. Teplota povrchu keramických destiček se pohybuje okolo 860°C - zářič svítí. Protože infrazářič je bodovým zdrojem tepla, dodávku tepla na ohřívanou plochu lze usměrňovat lokálně na samostatná pracoviště a to i z větších vzdáleností. Infračervené záření po dopadu na hmotné těleso se částečně odrazí a částečně se v něm absorbuje a přemění v teplo. V porovnání s konvenčními nebo teplovzdušnými vytápěcími soustavami jsou proto podstatně úspornější.
Infrazářič DC eco
Zvlášť vhodné pro lokální a plošné vytápění vysokých, rozlehlých nebo špatně izolovaných hal. Infrazářič DC s prodlouženým reflektorem Prodloužený reflektor zajišťuje více soustředěným sáláním, intenzivnější osálání vytápěné plochy. Schopnost koncentrace většího množství energie do plochy předurčuje typ DC pro použití v halách s vysokým stropem nebo jako lokální topidlo.

osalana plocha

  • Možnost dvoustupňového výkonu
  • Nerezový reflektor
  • Provoz na zemní plyn nebo propan-butan
  • Vysoká provozní účinnost dosahující až 95%
  • Ekologický provoz - při teplotě destiček kolem 860°C je tvorba oxidů dusíku zanedbatelná
  • Možnost připojení centrální nebo bezdrátové regulace
DC - verze zapnuto/vypnuto 4P 6P 8P 10P 12P 16P 10+10P 12+12P 16+16P
DC verze s dvoustupňovou regulací 4PB 6PB 8PB 10PB 12PB 16PB 10+10PB 12+12PB 16+16PB
Počet keramických des ks 4 6 8 10 12 16 20 24 32
Jmen. příkon Hi/max. G20 kW 6,5 8,6 14,5 16,5 20,0 31,0 33,0 40,0 62,0
Jmen. příkon Hs/min. G20 kW 7,2 9,6 16,1 18,3 22,2 34,4 36,6 44,4 68,8
Jmen. příkon Hi/max. G31 kW 6,5 8,6 12,5 16,5 20,0 31,0 33,0 40,0 62,0
Jmen. příkon Hs/min. G31 kW 7,0 9,3 13,5 17,9 21,7 33,6 35,8 43,4 67,2
průměr injektoru G20 mm 2,1 2,5 3,1 3,3 3,5 3,9 2 x 3,30 2 x 3,50 2 x 3,90
průměr injektoru G31 mm 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2 x 2,10 2 x 2,30 2 x 2,45
Provozní tlak G20 mbar 20 - 45
Provozní tlak G31 mbar 40 - 45
Tlak injektoru G20 mbar 20
Tlak injektoru G31 mbar 37
Spotřeba G20 max. m3 / h 0,7 0,9 1,5 1,8 2,1 3,4 3,5 4,2 6,7
Spotřeba G31 max. kg / h 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 2,4 2,6 3,1 4,8
Sálavý povrch cm2 435 650 880 1020 1300 1780 2040 2600 3560
Délka mm 660 840 1020 1200 1400 1760 1200 1400 1760
Hmotnost DC/DCeco kg 13/8 16/10 19/12 21/14 25/17 31/21 37/29 44/34 52/40
Napětí V/Hz 230 / 50

 

Osálání plochy - instalace pod úhlem 45° ¦ instalace kolmo

Osálaná plocha světlé infrazářiče

cz_prohlaseni_o_shode_dc
cz_prohlaseni_o_shode_dc.pdf (67,70999999999999 KB)
katalogovy-list_2013-dc
katalogovy-list_2013-dc.pdf (176,68 KB)
manual-dc-eco_2010
manual-dc-eco_2010.pdf (357 KB)

Mýty a pověry o hliníkových reflektorech infrazářičů

Dost často se setkávám s názorem, že hliníkový reflektor, který se používá pro infrazářiče, není tak kvalitní jako reflektor vyrobený z nerezavějící oceli. Je tato úvaha platná nebo je tento názor pouze mýtus? Shodneme-li se na tom, že kvalitou u reflektoru je jeho schopnost odrážet je nutné hledat důkazy zejména v této oblasti. Dalším bezesporu důležitou vlastností kvality je barevná a rozměrová stálost reflektoru s ohledem na vysoké teploty, kterým musí odolávat.

Schopnost odrazivosti
Z tabulky (zdroj Matematicko-fyzikální tabulky) lze odečíst, že hliník jako materiál má sám o sobě díky chemickému složení o 17% vyšší schopnost odrážet než nerezová ocel. Platí tedy, že hliník 95% tepelné energie odrazí a 5% absorbuje a u nerezavějící oceli je tento poměr jiný, 78% odrazí a 22% energie absorbuje.

tabulka odrazivosti

Koeficient odrazivosti

Kam se ztrácí 5 respektive 22% energie? Tato energie nezmizí. Je buď opět vysálána anebo ohřeje okolní vzduch. Není-li reflektor izolovaný je energie z velké části vysálána do prostoru nad reflektor ke stropu a částečně i ohřeje vzduch v okolí. K zemi nevysálá žádnou energii, protože energetický tok je vždy jen jednosměrný tedy od teplejšího tělesa k chladnějšímu a jsou-li pod

reflektorem radiační trubice s vyšší teplotou a nad reflektorem strop s nižší teplotou, energie se vždy bude přesouvat v tomto případě ke stropu. Částečným řešením je izolace reflektoru, ale nedá se říct, že tím dojde k úplnému odstranění tohoto jevu. Sálání směrem k zemi se vylepší o cca 5% a jediné co se zvýší je konvekce tedy ohřívání vzduchu v okolí infrazářiče.

Barevná stálost reflektoru
Barva je v oblasti sálání velmi důležitou proměnou. Podle fyzikálních zákonů platí, že čím je těleso tmavější respektive černé a jeho povrch je nekovový, pak takové těleso velmi snadno energii absorbuje a je i schopno ji velmi dobře vysálat. Naopak čím je povrch světlejší, lesklejší a kovový tím méně energii absorbuje a více ji odráží.

Udělali jsme u nás v továrně pokus – stejný typ infrazářiče jsme osadili nerezovým reflektorem a druhý hliníkovým se strukturou. Již po krátkém čase se nerezový reflektor zbarvil do hněda a jeho již tak špatná odrazivost se i nadále zhoršila. Oproti tomu reflektor hliníkový je i po dvou letech provozu stejně barevný a lesklý pouze s malým nánosem prachu.

nerezový reflektor strukturovaný hliníkový reflektor

  Nerezový reflektor                                                                                Hliníkový strukturovaný reflektor

  

Rozměrová stálost reflektoru
Pro spoustu klientů je důležitá i rozměrová stálost reflektorů, tedy aby nedocházelo k deformacím vlivem vysokých teplot, které na reflektory působí. Aby bylo možné spojit všechny faktory ovlivňující kvalitu reflektoru, tedy vysokou odrazivost, barevnou stálost a rozměrovou stálost je nutné použít speciální hliníkový reflektor, který má na svém povrchu strukturu.

detail struktury reflektoru

Hliníkový strukturovaný reflektor- detail

Takový reflektor je používán při výrobě infrazářičů Lersen COMPACT a právě díky této struktuře je reflektor zpevněn a nijak se nedeformuje. Má i vysokou odrazovou schopnost a barevnou stálost. Navíc díky struktuře na povrchu velmi kvalitně rozptyluje záření a lépe odvádí tepelnou energii směrem k podlaze, kde ji uživatel chce mít. I díky tomu se mohou infrazářiče Lersen chlubit unikátní sálavou účinností 80,7%, kterou naměřili Institutu technologie univerzity Karlsruhe v Německu.

  

V Chotyni 21.1.2011
Vypracoval: Vladimír Malena
jednatel a vedoucí vývoje Lersen 

Ideální způsob vytápění hal

V dnešní době, kdy všichni obracíme každou korunu dvakrát, nás může nesprávná volba způsobu vytápění v budoucnu nemile překvapit. Je totiž třeba myslet ne jen na pořizovací cenu, ale také na to co nás bude stát provoz a jaké jistoty funkčnosti nám ten který způsob přinese. V posledních letech je trendem systémy vytápění spíše decentralizovat a tento trend má svou logiku.

U decentralizovaného a zejména plynového vytápění lze dosáhnout hned několika výhod najednou. První je nezávislost na jednom zdroji. Jestliže je v hale nainstalováno větší množství topidel, nikdy se nestane, jako při poruše centrálního zdroje, že jste nuceni řešit například odstavení výroby. S větším počtem zdrojů se riziko kritických stavů radikálně snižuje či definitivně eliminuje. Další důležitou položkou jsou následné náklady na vytápění. Čím méně rozvodů topného média, tím méně ztrát tepla, ale tím i nižší náklady na investici samotnou a také následnou údržbu. Při decentralizovaném způsobu vytápění lze celý systém také přesněji a účinněji regulovat. Současná moderní topidla jako například plynové infrazářiče či ohřívače vzduchu s plynulou modulací výkonu jsou již na takové technologické úrovni, že jejich účinnost dosahuje až 93%.

Tmavý infrazářič - COMPACT TOP

Infrazářiče Compact

Plynové infrazářiče se hodí zejména do vysokých či méně izolovaných hal. Velmi dobrou službu také udělají při potřebě lokálního vytápění. Díky fyzikálnímu principu, na jehož základě pracují, není třeba zohledňovat objem haly, ale pouze její plochu. Jinými slovy čím vyšší hala je, tím větší vhodnost použití a i větší úsporu provozních nákladů lze očekávat. Současnou špičkou v oboru je novinka od české firmy Lersen s názvem COMPACT.
Tento výjimečný výrobek je nejen velmi snadný k montáži, ale má i světově unikátní účinnost sálání 80,7% (běžné zářiče cca 65%) tato účinnost byla změřena v Institutu technologie univerzity Karlsruhe SRN. Certifikát sálavé účinnosti zde.

Plynový ohřívač vzduchu  ALFA TOP/ECO
Plynové ohřívače vzduchu ALFA

Plynové ohřívače vzduchu mají také mnohostranné použití. Nejsou určené jen pro samotné vytápění což je samozřejmě jejich převažující funkce, ale v poslední době se s úspěchem používají i pro výměnu vzduchu v hale. Zejména u nových moderních a velmi dobře zaizolovaných hal je přívod čerstvého a odvod znečištěného vzduchu z hygienického hlediska zásadní. Podle způsobu konstrukce ohřívačů vzduchu je lze zavěsit jak na stěnu, tak i pod strop. Lersen má u svých agregátů ALFA celou škálu řešení a k tomu se ještě může pochlubit patentovaným systémem plynulé modulace výkonu FLEXIDRIVE což je nejefektivnější způsob, jak dosáhnout v každém okamžiku nejvyšší účinnosti zařízení. Najít ten nejvhodnější způsob vytápění pro halu buďto skladovou nebo výrobní anebo třeba jen tělocvičnu není vždy složité, ale je dobré obrátit se s pomocí na odborníky. Pouze tak lze dosáhnou, aby investované prostředky našly své maximální zhodnocení ve formě funkčního a úsporného systému vytápění.

  

V Chotyni 02.05.2011
Vypracoval: Vladimír Malena
jednatel a vedoucí vývoje Lersen 

Destratifikátory KING

Motto: Tiše snižují náklady ….zatímco vy pracujete

Destratifikator King

Destratifikátor KING

Ušetříte až 30 % nákladů za vytápění. Z četných zkušeností v mnoha podmínkách instalací a různých druzích budov lze tvrdit, že úspora vytápění se pohybuje mezi 20 a 30 %.

Problém
Neodělitelným faktem při vytápění je únik tepla přes okna, zdi a střechy. Toto představuje dva významné problémy: 1. Energetické úniky 2. Obtížnost ve vytápění vzduchu na úrovni podlahy Vrstvení vlhkosti se děje opačným způsobem - čím níže se v budově nacházíme, tím je vyšší úroveň vlhkosti. Ta může po chladnou část roku způsobovat nepohodu při práci a ztěžovat životní podmínky. Vlhkost snižuje životnost konstrukce budovy a kovových částí strojů a to je způsobeno kondenzací a oxidací. 1. celková nepohoda pracovního prostředí Destrafikátory KING mohou být řízeny termostatem, popřípadě centrální regulací, aby předešly navrstvení chladného vzduchu u podlahy a nahromadění a úniku teplého vzduchu u stropu. Destrafikátory KING mohou pracovat podle potřeby nepřetržitě nebo přerušovaně, a tak vyrovnávat teplotu v pracovním prostředí. V případě nepoužití destratifikátorů je třeba větší výkon tepelných zařízení, čímž roste spotřeba energií a daleko hůře dochází k dosažení trvalého tepelného komfortu. Dochází tak problému kolísavých podmínek v rozdílných zónách uvnitř budovy.

 

Řešení
Destrafikátory KING jsou vyrobeny pro vytvoření a poskytování konstantního promíchání vzduchu v rozsáhlých prostorách. Tento proces promíchání vzduchu eliminuje rozvrstvení teploty a vlhkosti v průmyslových a komerčních budovách. Pro zajištění správného promíchání vzduchu byl vyvinut speciální helicentrifugální rotor. Tyto inovační jednotky sbíhají— rozbíhají míchací proces. Nepřetržité promíchávání vzduchu vytváří rovnováhu ve vrstvách pásmové zóny a v podmínkách - teploty, vlhkosti a tlaku. KING - helicentifugální rotor vytváří jednotné promíchávání vzduchu bez výrazného závanu vzduchu. Při promíchání vzduchu napomáhá vytvoření konzistentního mikroklimatu. Destrafikátory KING - je preventivní systém, ne opravný. Nahrazuje tradiční stropní ventilátory (spirálové lopatky), které transferovaly horký vzduch od stropu k podlaze a docházelo ke tvoření průvanu, který mohl způsobovat nepříjemný pocit pro přítomné pracovníky. Destrafikátor KING - míchá a recykluje teplý vzduch produkovaný topidly. Tímto je dosaženo tepelné rovnováhy napříč celou budovou.

Destratifikátor KING v provozu v typické průmyslové hale.

Destratifikátor KING v provozu v typické průmyslové hale.
Vidíte zde znázornění jedinečného mísení vzduchu
patentovaným helicentifugálním rotorem.

Výhody
Konstantní promíchání vzduchu v rozsáhlé budově představuje následující výhody:
Zimní sezóna
1. Eliminace tepelných výkyvů
2. Omezení tepelných ztrát
3. Zvýšení teploty u podlahy
4. Jednotná teplota v celé budově
5. Zlepšení tepelných podmínek uvnitř budovy
6. Využití tepla vznikajícího z provozu strojů
7. Úspora energie
Letní sezóna
1. Univerzální a jednotná ventilace v celé budově
2. Omezení korodování skeletu budovy
3. Rozptyl kouře a zápachu
4. Omezení působení vlhkosti uvnitř budovy

Graf záznamu teploty

Graf záznamu teploty

Použití
Průmysl – továrny, sklady
Destrafikátory KING mohou být nasazeny v průmyslových, skladových a komerčních budovách ke zvýšení účinnosti vytápěcích zařízení a ke zlepšení pracovních podmínek. Teplo vyvíjené stroji a procesy výroby je rozptýlené a použité k vytápění budovy v zimě. Během léta destrafikátory KING používají k větrání budovy externí vzduch a napomáhájí rozptylu dýmu, zápachu a vlhkosti. Sportování a volný čas – haly a bazény
Destrafikátory KING omezují vysoké tepelné ztráty charakteristické pro tyto budovy. Vlhkost a chlorové páry jsou tak omezeny na úroveň bazénu. Díky nízké rychlosti otáček (od 0,1 m/s) nedochází ke vzniku průvanu. Zemědělství – skleníky, stáje
Destrafikátory KING zabraňují vysokým tepelným ztrátám a umožňuje správnou distribuci tepla pro pěstování a chov hospodářských zvířat. 

FLEXIDRIVE patentovaný systém plynulé modulace

Společnost Lersen ve svých výrobcích využívá nejvyspělejších technologií současnosti, které zaručují jejich výrobkům maximální účinnost a efektivitu provozu. Jednou ze zásadních technologií je právě systém plynulé modulace výkonu FLEXIDRIVE.

Tento systém vychází z jevu, který lze pozorovat při provozu jakéhokoli plynového spotřebiče. Po nějakém čase se maximální teplota spalin ustálí na určité teplotě a následně začne pomalu vzrůstat. Tento jev je závislý na nastaveném výkonu hořáku a schopnosti výměníku teplo odvádět. Čím je teplota prostoru či média nižší, má tento větší ochotu absorbovat teplo z výměníku. A naopak, tak jak teplota prostoru nebo média roste, klesá současně i jejich ochota absorbovat stejné množství tepla jako původně. V tento okamžik je nutné buď ubrat výkon hořáku anebo neodvratně dochází ke snížení účinnosti spalování a současně i ke snížení účinnosti výměny tepla. Toto vše se následně odrazí na vzrůstající teplotě spalin. Systém modulace výkonu Flexdrive vychází právě z těchto skutečností.

Graf funkce systém plynulé modulace výkonu FLEXIDRIVE

Graf průběhu modulace

Graf popisuje průběh modulace v závislosti na změně teploty u plynových ohřívačů vzduchu Lersen ALFA. V úvodu startuje výkon hořáku do plného výkonu. Tak, jak v čase postupně roste teplota prostoru, klesá schopnost výměníku předávat teplo proudícímu vzduchu, následkem čehož roste teplota spalin. Teplotní čidlo, které je umístěno v odvodu spalin, v pravidelných časových intervalech sleduje aktuální hodnotu teploty. Jakmile teplota spalin dosáhne nastavené hodnoty (v našem příkladu je to 200°C), zareaguje modulační deska snížením výkonu o 5 % z výkonu aktuálního. Tento krok se pak stále opakuje, buď ubíráním, nebo přidáváním výkonu tak, aby se teplota spalin udržela na nastavené hodnotě. Vždy dochází k poklesu či růstu výkonu o 5 %, ale vždy z aktuální hodnoty výkonu. Absolutní číslo poklesu či růstu výkonu se postupem modulace snižuje či zvyšuje a modulace je tak z počátku výraznější a ke konci jemnější a přesnější. Jestliže první pokles výkonu byl uskutečněn např. z výkonu 50kW ve výši 2,5kW může být konci modulace činěn z výkonu 25kW což je 1,25kW. V moment, kdy teplota v prostoru dosáhne požadované hodnoty (v našem příkladu 18°C), je hořák úplně vypnut a prostor není dále aktivně vytápěn. V okamžik, kdy dojde opět k poklesu prostorové teploty, je hořák agregátu automaticky spuštěn a průběh modulace se zopakuje.

Modulační deska LERSEN ALFA TOP

Modulační deska LERSEN ALFA TOP

Mozkem jednotek Lersen ALFA je modulační deska, kterou lze velmi jednoduše nastavit. V prvním kroku je na potenciometru HIGH nastaven nejvyšší výkon agregátu tak, jak je uvedeno v technické tabulce zařízení stanovené výrobcem Lersen. Následně za pomocí analyzátoru spalin je na potenciometru TEPLOTA nastavena teplota spalin, na základě které bude deska ubírat či přidávat výkon. V posledním kroku je nastavena na potenciometru LOW hodnota, na kterou chceme, aby výkon hořáku maximální klesl. Proces modulace zvyšování či snižování výkonu je indikován změnou barvy diody IN a stav teploty je indikován diodou TEMP.

Plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA TOP Detail umístění teplotního čidla
  Plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA TOP                                                               Detail umístění teplotního čidla

Tato vyspělá technologie modulace předpokládá současné použití těch nejmodernějších komponent předních výrobců, jako jsou Honeywell či EBM se kterými intenzivně spolupracujeme na vývoji. Další důležitou komponentou je nízko emisní premixový hořák, který spaluje předmíchanou směs vzduchu a plynu. Nutností je také použití speciálního ventilátoru se schopností plynule měnit otáčky. Všechny tyto komponenty jsou u výrobků Lersen samozřejmostí.

  

V Chotyni 11.11.2011
Autor: Vladimír Malena
jednatel a vedoucí vývoje Lersen

 

COMPACT posouvá laťku výš

Renomovaný český výrobce průmyslového vytápění Lersen v těchto dnech představuje mimořádnou novinku. Jedná se o zcela nový a do značné míry převratný model tmavého infrazářiče pro vytápění hal, který jak svými parametry, tak svou funkcí, ale i způsobem instalace posouvá pomyslnou laťku vývoje zase o něco výš.

Příklad obvyklé instalace

Příklad obvyklé instalace

Vše vzniklo na základě požadavků zákazníků, kteří se setkávali s neduhy při instalaci a provozu tmavých infrazářičů. Běžné tmavé infrazářiče, tak jak je známe snad od všech výrobců, trpí mnoha neduhy. Předně dochází k poškození přepravou, je to dáno jejich konstrukcí, protože musejí být přepravovány v rozloženém stavu a teprve na stavbě dochází k jejich finální kompletaci. Ani instalace není nijak snadná, když musí být až deset metrů dlouhé zářiče nejprve na zemi sestaveny a následně jako jeden celek vyzvednuty, někdy až do dvanácti metrové výšky. To vše si žádá velké nasazení lidských zdrojů i techniky a montáž to velmi prodlužuje a prodražuje.

Odpovědí na všechny tyto problémy a ne jen na ně zdá se být nový infrazářič COMPACT. V čem všem, je tedy tak převratný? Jak vyplývá ze samotného názvu, jde o skutečně kompaktní zařízení. Sestavuje se z jednotlivých dvoumetrových ucelených segmentů, které do sebe dokonale zapadají a spojují se velmi jednoduše čtyřmi šrouby. Každý jeden segment je již z výroby zhotovený tak, že se nemusí na stavbě kompletovat. Dále není nutné jednotlivé segmenty sestavovat na zemi, ale infrazářič je možné postupně po jednotlivých segmentech sestavit přímo pod stropem v místě jeho budoucí instalace.

Spojeni šrouby - Červené body znázorňují místo spoje

Červené body znázorňují místo spoje

Čím je COMPACT skutečně a prokazatelně unikátní a v čem je světovou špičkou je účinnost sálání, která byla exaktně změřena v Institutu technologie v Německém Karlsruhe, kde bylo provedeno několik měření, z nichž většina se pohybovala přes deklarovaných 80,7% (běžné zářiče se přitom v účinnosti sálání pohybují na úrovni 65-70%). Tato unikátní účinnost byla dosažena agregací hned několika technických vylepšení, které jsou na COMPACTU použity.

Graf rozložení vysálané energie

Graf rozložení vysálané energie

Hlavní změna se udála v konstrukci hořáku a umístěním ventilátoru spalin na konec radiačních trubic. Došlo tím k protažení a ztenčení plamene čímž bylo lépe rozprostřeno teplo po celé délce radiačních trubic. Dalším důležitým faktorem pro vysokou účinnost sálání je použití správného typu reflektoru a jeho tvaru. Schopnost nejlépe odrážet má lesklý hliník, aby bylo teplo ještě lépe odváděno bylo použito varianty se strukturovaným povrchem, který vysálanou energii mnohem lépe rozptýlí a nevrací ji na horní část radiační trubice. I na tvaru reflektoru bylo provedeno velké množství testů, než se podařilo určit nejlepší tvar. Dalšími věcmi, které ovlivňují unikátní účinnost sálání, jsou speciální žáruvzdorné tenkostěnné trubice, které dokáží rychle předat energii a izolace reflektoru, která brání úniku tepla směrem ke stropu.

Infrazářič COMPACT

Ukázka 4m dlouhého COMPACTu (další délky jsou 6 a 8m)

Infrazářič COMPACT je nejen kompaktní ve své konstrukci, ale je také stálý co do svých tvarů. Nepodléhá jako jiné výrobky vlivům tepelné roztažnosti, se kterou je třeba počítat s ohledem na velmi vysoké teploty radiačních trubic až 400'C. U běžných zářičů dochází v průběhu natápění k jejich prodloužení až o několik centimetrů. Vývojový tým Lersen tento problém vyřešil velmi elegantním způsobem. Jednotlivé segmenty radiačních trubic jsou opatřeny přírubami, které jsou velmi přesně obrobeny na CNC soustruzích a za pomocí CNC svářecího automatu naprosto přesně v ose navařeny na radiační trubice. Každá z radiačních trubic má na jedné straně přírubu samce a na druhé přírubu samici opatřenou teflonovým těsněním. Celý princip funguje tak, že příruba samec vlivem roztažnosti zajíždí do příruby samice a těsnění zajišťuje těsnost vůči okolí. Aby tento princip dobře fungoval je nezbytně nutný přístup Lersenu, tedy použití velmi přesného obrábění a strojového svařování.

Moderní svářecí automat Princip funkce kompenzace dilatacechráněno průmyslovým vzorem

  Moderní svářecí automat                                                               Princip funkce kompenzace dilatace chráněno průmyslovým vzorem

  

Poslední neméně důležitou předností infrazářiče COMPACT je jeho snadné skladování a jednoduchá a bezpečná přeprava. Jednotlivé segmenty zářiče jsou po smontování zabaleny do kartonových krabic, které se dají velmi snadno štosovat a i bezpečně přepravovat a to i prostřednictvím sběrných služeb, které jsou pověstné svým nešetrným nakládáním se svěřenými zásilkami.

Zářiče COMPACT připravené na expedici

Zářiče COMPACT připravené na expedici

Přestože, zářiče COMPACT mají díky použité technologii o něco vyšší cenu, nejsou nevýhodné ani nedostupné. Právě naopak. Díky vyšší účinnosti sálání je možné bez obav redukovat počet instalovaných zařízení a tím i snížit náklady jak na samotnou investici a montáž, tak i na následnou údržbu. Současně se i sníží počet nutných prostupů konstrukcí pro sání a odtahy spalin. Neméně důležitou výhodou je také snížení hmotnosti, protože menší množství zářičů s celkovou nižší váhou neklade tak vysoké nároky např. na nosnost střešních konstrukcí.

Technické informace, manuál a výkresovou dokumentaci najdete   >   ZDE

  

V Chotyni 09.05.2011
Vypracoval: Vladimír Malena
jednatel a vedoucí vývoje Lersen